An Giang thực hiện tốt chính sách tín ngưỡng, tôn giáo

07/09/2015 - 06:05
A A

(AGO) - Những năm qua, tỉnh đã tập trung thực hiện chủ trương, chính sách và các chương trình phát triển kinh tế- xã hội của Đảng và Nhà nước gắn với chính sách tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các tôn giáo. Từ đó, hoạt động tôn giáo trên địa bàn ổn định theo hướng tuân thủ pháp luật; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân được bảo đảm, sinh hoạt tôn giáo của đồng bào có đạo diễn ra bình thường.

Theo Ban Tôn giáo tỉnh, đa số tín đồ, chức sắc, chức việc tin tưởng vào đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước về tôn giáo; hoạt động đúng hướng, gắn bó với dân tộc. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động trong nội bộ tôn giáo tham gia các phong trào giữ gìn an ninh trật tự; có mối quan hệ tốt và ủng hộ các chủ trương, chính sách địa phương; có ý thức xây dựng khối đại đoàn kết, làm tốt nghĩa vụ công dân. Đặc biệt, các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo còn tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội… Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu của các cá nhân và tổ chức tôn giáo, góp phần quan trọng phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

84-t3.jpg

Lãnh đạo tỉnh và chính quyền địa phương đến thăm, tặng quà các nhà thờ nhân dịp Giáng sinh

Các tổ chức tôn giáo, tín đồ, nhà tu hành thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ công dân, sống hòa nhập với cộng đồng dân tộc; tuân thủ pháp luật, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, như: Làm cầu, đường nông thôn, chỉnh trang đô thị, thành lập và vận hành các đội xe chuyển bệnh miễn phí… với tổng giá trị do Nhân dân đóng góp hàng năm từ hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, đạo Phật giáo Hòa Hảo tích cực tham gia phong trào cùng Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ, các đoàn thể, chính quyền địa phương vận động Mạnh Thường Quân trong và ngoài tỉnh vận động mua xe cứu thương, hỗ trợ chuyển bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo ở hầu hết 156 xã, phường trong toàn tỉnh.

Với nhiều cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, các loại hình du lịch tâm linh kết hợp tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh được đầu tư, khai thác, phát triển, như: Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, chùa Tây An, các cơ sở thờ tự trên núi Cấm; kiến trúc cổ của Nhà thờ Năng Gù, cù lao Giêng, dòng Chúa quan phòng… thu hút hàng triệu du khách đến An Giang tham quan và thực hành các nghi thức tín ngưỡng, tôn giáo. Việc bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của các tín ngưỡng, tôn giáo được quan tâm, toàn tỉnh có 22 chùa văn hóa, 1 chùa được công nhận kiến trúc nghệ thuật cấp Trung ương, 1 chùa di tích khảo cổ, 6 chùa di tích văn hóa.

Tỉnh luôn tạo điều kiện cho các chùa Khmer sinh hoạt tôn giáo, trang bị kinh sách và mở lớp tập huấn cho 16 tăng sinh khắc chữ Pali trên lá buông nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng thời, trùng tu, xây mới cơ sở thờ tự; triển khai thực hiện dự án xây dựng và đưa vào sử dụng 20/22 lò hỏa táng ở các điểm chùa Phật giáo Nam tông Khmer, với tổng số tiền trên 13 tỷ đồng; hỗ trợ mở 1 lớp dạy đàn Chà Pây và 12 lớp sơ cấp Pali cho khoảng 195 học viên, với tổng kinh phí trên 70 triệu đồng.

Đặc biệt, nhu cầu của các tôn giáo trên địa bàn được giải quyết kịp thời, thỏa đáng theo đúng quy định của pháp luật. Đời sống của đồng bào các tôn giáo ngày càng được nâng cao; mối quan hệ giữa các tôn giáo với cấp ủy, chính quyền địa phương được cải thiện và phát triển tốt. Các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cuộc sống mới, sống “tốt đời, đẹp đạo” do Mặt trận Tổ quốc phát động được chức sắc, nhà tu hành và quần chúng tín đồ các tôn giáo hưởng ứng tích cực… Qua đó, tạo sự gắn bó hòa hợp, cùng chung sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, hướng tới mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

An Giang hiện có 9 tôn giáo được Nhà nước công nhận, gồm: Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Công giáo, Tin Lành, Tịnh Độ Cư sĩ, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Hồi giáo, Bửu Sơn Kỳ Hương, với gần 1,8 triệu tín đồ (chiếm 78% dân số toàn tỉnh), 487 cơ sở thờ tự hợp pháp, 602 chức sắc và trên 3.400 chức việc.

THU THẢO