An Giang triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2021

06/05/2021 - 05:44

 - UBND tỉnh An Giang vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 với chủ đề: “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh”.

A A

Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, gia đình và trẻ em về công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em, đặc biệt trong công tác phòng, chống xâm hại trẻ em.

Thời gian thực hiện từ ngày 1-6 đến 30-6. Theo đó, từ ngày 25-5 đến 1-6, căn cứ điều kiện và tình hình thực tế của địa phương, tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em tại các cấp một cách thiết thực, tiết kiệm để tạo sự ủng hộ và đồng thuận của xã hội đối với chủ trương, chính sách và đóng góp nguồn lực thực hiện các chương trình, mục tiêu vì trẻ em; hỗ trợ trẻ em nghèo, trẻ em miền núi, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

PHƯƠNG LAN