An Giang tưng bừng chào đón ngày hội lớn

20/05/2016 - 01:05
A A

(AGO) - Chỉ còn một ngày nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử (BC) đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân (ĐBHĐND) các cấp (nhiệm kỳ 2016 – 2021). Cùng với các địa phương trong cả nước, An Giang đã và đang tập trung chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, đảm bảo cho cuộc BC thành công tốt đẹp. Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Vương Bình Thạnh đã dành cho phóng viên (P.V) Báo An Giang buổi phỏng vấn để thông tin đến cử tri tỉnh nhà về công tác chuẩn bị BC của tỉnh.

T1-1.jpg

(Nguồn: Internet)

P.V: Xin đồng chí (đ/c) cho biết kết quả nổi bật của công tác chuẩn bị BC ở tỉnh?

trang-1.jpg
Đ/c Vương Bình Thạnh

Đ/c Vương Bình Thạnh (V.B.T): Xác định BC ĐBQH khóa XIV và ĐBHĐND các cấp (nhiệm kỳ 2016 – 2021) là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, nên công tác chuẩn bị cho cuộc BC ở tỉnh được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm theo kế hoạch, tiến độ, đúng quy trình và thời gian theo quy định của pháp luật. Nổi bật là các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tăng cường lãnh- chỉ đạo triển khai thực hiện công tác BC, tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm túc đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ QH, Chính phủ, Hội đồng BC Quốc gia, Ủy ban Trung ương MTTQVN, Tỉnh ủy và hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo BC ĐBQH khóa XIV và ĐBHĐND các cấp (nhiệm kỳ 2016 – 2021). Đồng thời, ở huyện, xã đã thành lập Ban Chỉ đạo BC của cấp mình để lãnh đạo thực hiện công tác BC ở địa phương. Các tổ chức phụ trách BC ở các cấp được thành lập đúng quy định của pháp luật về số lượng, thành phần, cơ cấu và thời gian. Cụ thể, UBND tỉnh đã quyết định thành lập UBBC ĐBQH khóa XIV và ĐBHĐND các cấp (nhiệm kỳ 2016 – 2021); 4 Ban BC ĐBQH và 20 Ban BC ĐBHĐND tỉnh. UBND các huyện, thị xã, thành phố đã quyết định thành lập 11 UBBC và 113 Ban BC ĐBHĐND cấp huyện; UBND các xã, phường, thị trấn đã thành lập 156 UBBC, 1.226 Ban BC ĐBHĐND cấp xã và 1.448 Tổ bầu cử. UBBC các cấp đã ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng ĐB được bầu mỗi đơn vị BC ĐBQH, ĐBHĐND các cấp và lập, công bố danh sách chính thức những người ứng cử theo từng đơn vị BC bảo đảm thời gian luật định.

Để thực hiện công tác BC bảo đảm đúng các mốc thời gian theo quy định, UBBC tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai công tác BC ĐBQH khóa XIV và ĐB HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2016 – 2021); kế hoạch tuyên truyền cuộc BC; tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn nghiệp vụ công tác BC. UBBC tỉnh và UBBC cấp huyện,  xã đã thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ của những người ứng cử BC ĐBQH khóa XIV và ĐBHĐND các cấp (nhiệm kỳ 2016 – 2021). UBBC các cấp đã tiến hành bàn giao hồ sơ ứng cử viên cho Ban Thường trực UBMTTQ cùng cấp để hiệp thương, đồng thời giao nộp hồ sơ ứng cử viên ĐBQH về Hội đồng BC Quốc gia theo đúng thời gian quy định.

Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được thực hiện đúng quy định. Đến ngày 17-4-2016, Ban Thường trực UBMTTQ các cấp đã hoàn thành các bước của quy trình hiệp thương, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XIV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đến ngày 12-4-2016, các xã, phường, thị trấn đã hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri theo quy định tại Điều 29 đến Điều 32, Luật Bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND.

Theo báo cáo của các địa phương, toàn tỉnh có 1.665.712 cử tri (trong đó, có 858.991 cử tri nữ) tham gia BC ĐBQH khóa XIV và ĐBHĐND các cấp. Công tác tuyên truyền BC trên địa bàn toàn tỉnh được quan tâm và thực hiện đúng kế hoạch. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc BC. Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được chú trọng. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến BC được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, thẩm quyền quy định. Việc bảo đảm cơ sở, vật chất và các điều kiện phục vụ công tác BC được đặc biệt quan tâm. UBBC tỉnh chuẩn bị chu đáo, đầy đủ và chuyển về cho các địa phương, các tổ chức phụ trách BC các loại tài liệu, biểu mẫu, con dấu và hướng dẫn các địa phương chuẩn bị các điều kiện khác bảo đảm cho cuộc BC được diễn ra an toàn, thuận lợi, đạt kết quả tốt.

Đến thời điểm hiện nay, các cấp ủy Đảng, chính quyền, UBMTTQ các cấp và các tổ chức phụ trách BC trên địa bàn tỉnh tiếp tục lãnh- chỉ đạo công tác BC; tổ chức phân công nhiệm vụ, tăng cường kiểm tra, bám sát địa bàn cơ sở; thường xuyên giao ban để nắm bắt tình hình và có biện pháp chỉ đạo giai đoạn cuối của quá trình chuẩn bị BC.

P.V: Sau 3 lần hiệp thương, lựa chọn danh sách người tham gia ứng cử ĐBQH và ĐBHĐND tỉnh, tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch và bảo đảm các quy định của Luật BC được thể hiện ra sao, thưa đ/c?

Đ/c V.B.T: Các hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử ĐBQH và ĐBHĐND tỉnh được UBMTTQ tỉnh thực hiện đúng quy trình, tiến độ theo quy định của Luật BC ĐBQH và ĐBHĐND. Việc lựa chọn người ứng cử đã được các hội nghị hiệp thương đưa ra thảo luận công khai, minh bạch với đầy đủ các thành phần tham gia, trên cơ sở dân chủ, công bằng và theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả hiệp thương cơ bản phù hợp với dự kiến của Ủy ban Thường vụ QH và HĐND các cấp, đáp ứng yêu cầu thực tế địa phương.

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, đã xác định dự kiến danh sách, số lượng người ứng cử ĐBQH, ĐBHĐND các cấp đảm bảo số dư như hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Cơ cấu ĐBQH (do địa phương giới thiệu) và ĐBHĐND các cấp cơ bản đảm bảo theo hướng dẫn về cơ cấu thành phần, số lượng ĐB, nhất là cơ cấu nữ, trẻ tuổi, ngoài Đảng. Trên cơ sở Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, số người ứng cử QH và HĐND các cấp, gồm: Ứng cử ĐBQH 18 người, tại 4 đơn vị BC để bầu ra 10 ĐB. Đồng thời, UBBC tỉnh đã ban hành quyết định công bố 124 người đủ tiêu chuẩn chính thức ứng cử ĐBHĐND tỉnh (bầu ra 73 ĐB); UBBC cấp huyện đã công bố 715 người đủ tiêu chuẩn, chính thức ứng cử ĐBHĐND cấp huyện (bầu ra 430 ĐB); UBBC cấp xã công bố danh sách 7.724 người đủ tiêu chuẩn chính thức ứng cử ĐBHĐND cấp xã (bầu ra 4.629 ĐB).

P.V: Trong các cuộc BC, vấn đề cử tri quan tâm nhất là việc lựa chọn giới thiệu ứng cử viên xứng đáng để đưa vào danh sách BC. Xin đ/c cho biết chất lượng, thành phần xã hội của các ứng cử viên?

Đ/c V.B.T: Ngày 15-4-2016, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thống nhất giới thiệu danh sách 14 người ứng cử QH tại địa phương, đồng thời Trung ương giới thiệu 4 người, tổng số người ứng cử là 18 người, tại 4 đơn vị BC, bầu ra 10 ĐB. Trong đó, có 6 nữ (đạt tỷ lệ 33,33%), dân tộc 1 người (đạt 5,55%), ngoài Đảng 2 người (đạt 11,11%), dưới 40 tuổi 3 người (đạt 16,66%), tôn giáo 2 người (đạt 11,11%), tái cử 2 người (đạt 11,11%), trên đại học 10 người (đạt 55,55%), không có người tự ứng cử và dưới đại học.

Số người đủ tiêu chuẩn để lập danh sách chính thức giới thiệu ứng cử ĐBHĐND tỉnh 124 người, bầu 73 đại biểu. Trong đó, có 43 nữ (đạt 34,68%), dân tộc 7 người (đạt 5,65%), ngoài Đảng 26 người (đạt 21%), dưới 35 tuổi 16 người (đạt 12,9%), tôn giáo 8 người (đạt 6,45%), tái cử 29 người (đạt 23,4%), 14 người trình độ trên đại học (đạt 11,3%), 102 người trình độ đại học (đạt 82,26%), dưới đại học 8 người (đạt 6,45%), không có người tự ứng cử.

Số người đủ tiêu chuẩn để lập danh sách chính thức giới thiệu ứng cử ĐBHĐND cấp huyện 715 người, bầu 430 ĐB. Trong đó, có 276 nữ (đạt 38,6%), dân tộc 49 người (đạt 6,85%), ngoài Đảng 122 người (đạt 17,6%), dưới 35 tuổi 190 người (đạt 26,57%), tôn giáo 28 người (đạt 3,92%), tái cử 196 người (đạt 27,41%), trình độ trên đại học 41 người (đạt 5,73%), đại học 514 người (đạt 71,89%), dưới đại học 160 người (đạt 22,38%), không có người tự ứng cử.

Số người đủ tiêu chuẩn để lập danh sách chính thức giới thiệu ứng cử ĐBHĐND cấp xã 7.724 người, bầu 4.629 ĐB. Trong đó, có 2.950 nữ (đạt 38,19%), dân tộc 349 người (đạt 4,52%), ngoài Đảng 1.713 người (đạt 22,18%), dưới 35 tuổi 3.522 người (đạt 45,6%), tôn giáo 225 người (đạt 2,91%), tái cử 2.534 người (đạt 32,81%), trên đại học 25 người (đạt 0,32%), đại học 2.849 người (đạt 36,89%), dưới đại học 4.850 người (đạt 62,79%), không có người tự ứng cử.

Nhìn chung, sau ba lần hiệp thương, những người được giới thiệu ứng cử đều là những ứng cử viên xứng đáng, được sự tín nhiệm cao của cử tri nơi cư trú, nơi công tác và đủ tiêu chuẩn để lập danh sách chính thức giới thiệu ứng cử.

P.V: Ngày BC đang đến rất gần, những nhiệm vụ chính nào cần tập trung, thưa đồng chí?

Đ/c V.B.T: Ngày BC đã cận kề, do đó, UBBC tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức phụ trách BC tiếp tục thực hiện tốt các mốc thời gian theo lịch trình và kế hoạch của Hội đồng BC quốc gia. Thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách cử tri, nhất là cử tri đi làm ăn xa. Chú trọng đẩy mạnh và đa dạng các hình thức truyên truyền, cổ động trực quan tại các khu vực đông dân cư và các địa điểm bỏ phiếu. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết phục vụ ngày BC. Song song đó, tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phân công, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng bảo vệ BC, kiên quyết không để các thế lực thù địch, phản động lôi kéo quần chúng, phá hoại cuộc BC. Bảo đảm thông tin thông suốt, kịp thời, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng của Nhân dân trong dịp BC, để cuộc BC diễn ra đảm bảo đúng luật, dân chủ, tiết kiệm và trật tự an toàn.

P.V: Để cuộc BC thành công tốt đẹp, đ/c nhắn nhủ gì với cử tri tỉnh nhà?

Đ/c V.B.T: Cuộc BC ĐBQH khóa XIV và ĐBHĐND các cấp (nhiệm kỳ 2016- 2021) là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của đất nước và tỉnh nhà trong năm 2016. Rất mong tất cả các cô, bác, anh, chị cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, tích cực, tự giác đi bỏ phiếu đầy đủ, đừng nhờ người khác bỏ phiếu thay. Trước khi bỏ phiếu, nghiên cứu thật kỹ hồ sơ, tiểu sử, thông tin của các ứng cử viên. Thông qua lá phiếu của mình, lựa chọn ĐB vào QH, HĐND các cấp là những người thực sự xứng đáng, có tâm, có đức, có tài, vì nước, vì dân. Đó cũng là cách tốt nhất để bà con thực hiện quyền dân chủ trực tiếp, phát huy quyền làm chủ của mình trong xây dựng bộ máy cơ quan công quyền. Ngoài ra, cử tri cũng cần tuân thủ tốt nội quy của phòng bỏ phiếu và thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về BC.                 

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

THU THẢO (Thực hiện)