Ba năm tới cặp học sinh có những sách gì?

26/10/2013 - 15:17
A A

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển nhìn nhận, thực tế chương trình phổ thông hiện hành nhiều kiến thức chồng chéo, lớp trước học rồi lớp sau lại học lại. Cho nên chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015 sẽ thiết kế ít môn và thời lượng học cũng ít hơn. Đồng thời chú trọng dạy cái gì, dạy như thế nào chứ không chú tâm dạy được bao nhiêu như hiện nay.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển nhìn nhận, thực tế chương trình phổ thông hiện hành nhiều kiến thức chồng chéo, lớp trước học rồi lớp sau lại học lại. Cho nên chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015 sẽ thiết kế ít môn và thời lượng học cũng ít hơn. Đồng thời chú trọng dạy cái gì, dạy như thế nào chứ không chú tâm dạy được bao nhiêu như hiện nay.

Vấn đề đưa ra thảo luận xin ý kiến các chuyên gia, các nhà giáo dục...tại hội thảo về hệ thống môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015 tổ chức trong hai ngày 26 và 27/10.

Bộ Giáo dục, học sinh, chương trình, sách giáo khoa

Theo Bộ GD-ĐT cho biết, sau năm 2015 giáo dục phổ thông sẽ cấu trúc 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 học 9 năm (gốm Tiểu học và THCS) cung cấp người học cơ bản nhất hình thành nhân cách, trang bị kiến thức kĩ năng tối thiểu. để học xong THCS để đảm bảo đi học, đi làm tiếp và sống với mọi người xung quanh. Không yêu cầu cao sâu nhưng phải toàn diện cơ bản để hình thành nhân cách..

Giai đoạn 2 (ba năm THPT) tiếp tục hoàn thiện hơn nhân cách người công dân. Song song với việc hoàn thiện tiếp giai đoạn giáo dục cơ bản - là giáo dục phân hóa để phát huy tiềm năng và năng khiếu của mỗi học sinh. Từ đó có định hướng nghề nghiệp...

Chuyển từ giai đoạn kiến tức tổng hợp cơ bản sang chuyên sâu phân hóa. Thiết kế chương trình sắp tới ban thường trực đề án đề xuất có giai đoạn chuyển hóa phù hợp, không đột ngột cho học sinh. Lớp 10 sẽ là lớp chuyển hóa từ giai đoạn tổng hợp sang giai đoạn phân hóa...

Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển chỉ đạo, rút kinh nghiệm việc thực hiện phân ban không thành công - thì việc cấu trúc chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015 nói riêng và hệ thống giáo dục nói chung cần đảm bảo tính liên thông.

Căn cứ định hướng cấu trúc một số môn học - Bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo đổi mới Chương trình, SGK giáo dục phổ thông sau 2015 đưa dự kiến các môn học ở từn lớp học như sau:

Tiểu học lớp 1 và 2 học sinh phải học 3 môn học và 4 học động giáo dục (HĐGD) bắt buộc. Ba môn học bắt buộc gồm Tiếng Việt, Toán, Tìm hiểu Tự nhiên và Xã hội (tích hợp môn Đạo đức); 4 HĐGD gồm: Thể dục, Am nhạc, Mỹ thuật (tích hợp môn Thủ công) và Tập thể.

Ngoài ra học sinh còn học các môn học, hướng dẫn giáo dục tự chọn như: Tự học có hướng dẫn, Đọc văn, Nghệ thuật...

Các môn học, HĐGD bắt buộc ở lớp 3 gồm 5 môn Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ 1, Đạo đức, Tìm hiểu Tự nhiên và Xã hội; 4 HĐGD gồm Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật (tích hợp môn Thủ công), Tập thể.,

Các môn học, HĐGD tự chọn: Tự học có hướng dẫn, Đọc văn, Làm quen với máy tính, Nghệ thuật, Thể dục.

Lớp 4 và 5 với các môn học, HĐGD bắt buộc gồm 6 môn: Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ 1, Đạo đức, Tìm hiểu tự nhiên (gồm các chủ đề Vật lý, Hóa học, Sinh học, Khoa học trái đất), Tìm hiểu Xã hội (gồm các chủ đề về Lịch sử, Địa lý, Giáo dục sức khỏe, Kinh tế gia đình).

4 hoạt động giáo dục: Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật (tích hợp môn Thủ công), Tập thể.

Các môn học, hoạt động giáo dục tự chọn: Tự học có hướng dẫn, Đọc văn, Làm quen với máy tính, Nghệ thuật, Thể thao,…

Các môn học, hoạt động bắt buộc cấp THCS gồm 7 môn học: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Khoa học  Tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học, Khoa học trái đất, Chủ đề liên môn), Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Kinh tế, Xã hội, Chủ đề liên môn), GDCD, Công nghệ.

4 hoạt động giáo dục: Thể dục, Nghệ thuật (Âm nhạc và Mỹ thuật), Hướng nghiệp và Tập thể.

Các môn học, hoạt động giáo dục tự chọn: Ngoại ngữ 2, một số chủ đề Văn học, Toán, Khoa học Tự nhiên, Khoa học học xã hội, Thể dục, Thể thao,…

Lớp 10 học sinh học 11 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc:

11 môn học: Ngữ Văn, Toán, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ 1, Vật lý, hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tin học, Công nghệ. 4 HĐGD gồm Thể chất, Hướng nghiệp, Quốc phòng – An ninh, Tập thể.

Các môn học, HĐGD tự chọn: 2 chuyên đề tự chọn chuyên sâu thuộc các môn Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh vật, Lịch sử, Địa lý, Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Thể dục,…môn Ngoại ngữ 2.

Lớp 11,12 đổi mới theo hướng học sinh học 3 môn bắt buộc gồmNgữ Văn, Toán, Ngoại ngữ 1 và 4 HĐGD bắt buộc gồm Thể chất, Hướng nghiệp, Quốc phòng - An ninh, Tập thể.

Các môn học hoạt động giáo dục tự chọn: Học sinh học tự chọn bắt buộc 3 môn trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tin học, GDCD, Công nghệ, Xã hội học.

Tự chọn tùy ý một số môn chuyên đề mở rông chuyên sâu thuộc các lĩnh vực: Văn, Toán, Vật lý, Hóa, Sinh, Lịch sử, Địa lý, Tin học, Công nghệ, Môi trường, Thể dục, Thể thao, Âm nhạc, Mĩ thuật, Kinh tế và Kinh danh, Nghề…; môn Ngoại ngữ 2.

Theo Văn Chung -Nguyễn Hiền (VietnamNet)