Bài giải gợi ý môn toán tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM

22/06/2014 - 14:07
A A

Xin giới thiệu bài giải gợi ý môn toán kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM. 

goiy.jpg

ygoi.jpg

714666.jpg

goiy2.jpg

goiy-1.jpg

goiy4.jpg

goiy5.jpg

goiy5-2.jpg

goiy6.jpg

 

goiy7.jpg

Theo Tuổi Trẻ