BHXH tự nguyện: An sinh cho người lao động khi về già

01/11/2016 - 00:51
A A

(AGO) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất. Tuy nhiên, theo BHXH tỉnh, đến nay, toàn tỉnh chỉ có 5.846 người tham gia BHXH tự nguyện (đạt 55,18% kế hoạch) giảm 1.724 người so cùng kỳ. Nhiều người vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa BHXH tự nguyện là một chính sách an sinh xã hội rất thiết thực với đời sống của những người hết tuổi lao động. 

Đối tượng tham gia và phương thức đóng

Nhằm nâng cao hơn nữa tính nhân văn của chính sách này cũng như tháo gỡ, tiếp sức và chung tay với người lao động, ngày 20-11-2014, Quốc hội thông qua Luật BHXH số 58/QH13, nhằm mở rộng và nâng cao quyền tham gia và thụ hưởng chế độ chính sách cho đông đảo Nhân dân lao động vì mục tiêu an sinh cho mọi người lao động khi về già. Chính sách BHXH tự nguyện đã mở rộng về đối tượng tham gia, phương thức đóng, mức đóng và chế độ hưởng. Ngoài ra, ngày 18-2-2016, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18-2-2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện.

85-t9-CM-bao-hiem-xa-hoi.jpg

Người lao động cần tham gia BHXH tự nguyện để được nhận lương hưu khi về già

Theo Nghị định 134/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật BHXH về BHXH tự nguyện: Đây là một điểm mới và khá then chốt góp phần đưa chính sách BHXH đến cho mọi người lao động của Đảng và Nhà nước, đó là không còn giới hạn tuổi trần tham gia BHXH tự nguyện. Người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Người tham gia BHXH tự nguyện được chọn các phương thức đóng như sau: Đóng hàng tháng, 3 tháng một lần, 6 tháng một lần, 12 tháng một lần, đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần, đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định, nhưng thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Trường hợp người tham gia BHXH bắt buộc đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định (nữ 55 tuổi, nam 60 tuổi) mà thời gian đã đóng BHXH còn thiếu trên 10 năm, nếu có nguyện vọng thì tiếp tục đóng BHXH tự nguyện theo một trong các phương thức nói trên cho đến khi thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu, để hưởng lương hưu sớm theo quy định. Thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề sau tháng đóng đủ số tiền cho những năm còn thiếu.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Diệp Thành Bu thông tin: “Mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Cụ thể: Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ (thời điểm tháng 9-2016 là 700.000đồng/tháng) và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng. Cụ thể: Mức thấp nhất: 700.000 đồng x 22% = 154.000 đồng/tháng. Mức cao nhất: 1.210.000 đồng x 20 lần = 24.200.000 đồng x 22% = 5.324.000 đồng/tháng. Riêng mức đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm theo quy định được tính bằng tổng mức đóng của các tháng đóng trước, chiết khấu theo lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân tháng do BHXH Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng. Trường hợp đóng một lần cho những năm còn thiếu của người đã đủ tuổi hưu nhưng thời gian tham gia BHXH chưa đủ thì áp dụng lãi gộp bằng lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân tháng do BHXH Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.

Thủ tục tham gia đơn giản

Người tham gia BHXH tự nguyện kê khai và nộp hồ sơmẫu TK01-TS. Sau đó nộp tiền cho đại lý thu hoặc cơ quan BHXH (trong trường hợp đăng ký tham gia lần đầu tại BHXH huyện) theo phương thức đã đăng ký. Nhận sổ BHXH do cơ quan BHXH cấp (không quá 7 ngày làm việc).Nhận thông báo kết quả đóng BHXH hoặc nhận thông tin xác nhận thời gian đóng BHXH hàng năm do cơ quan BHXH cung cấp thông tin qua trang web://bhxhangiang.gov.vn hoặc tại đại lý thu, nơi nộp hồ sơ đăng ký.

Để BHXH tự nguyện thực sự đi vào cuộc sống, ngành BHXH tỉnh đang tích cực phối hợp các cấp, các ngành, mặt trận, các đoàn thể, tuyên truyền, vận động, khuyến khích và hỗ trợ người lao động tham gia BHXH tự nguyện. Đồng thời, mở rộng cho người làm nghề tự do tham gia BHXH tự nguyện để được nhận lương hưu hàng tháng. Bởi, đây là chỗ dựa vững chắc khi người dân không may gặp phải những rủi ro trong cuộc sống, hoặc hết tuổi lao động.

Để khuyến khích các đối tượng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và các tầng lớp khác tham gia BHXH tự nguyện, từ ngày 1-1-2018 Nhà nước sẽ hỗ trợ một phần tiền đóng BHXH tự nguyện cho các đối tượng sau: Hỗ trợ 30% mức đóng với người thuộc diện hộ nghèo, 25% với người cận nghèo, 10% với các đối tượng khác. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện.


HẠNH CHÂU