Cánh đồng lớn đạt hiệu quả tốt

25/02/2014 - 08:24
A A

Ông Huỳnh Thành Hữu, Chi cục trưởng Chi cục PTNT Hậu Giang, cho biết, trong 3 năm qua, từ nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM, UBND tỉnh đã bố trí ưu tiên hỗ trợ một số mô hình phát triển SX cho 11 xã điểm gồm: mô hình thâm canh giống mía mới, mô hình SX lúa chất lượng cao, mô hình trồng dừa dứa cải tạo vườn tạp, mô hình trồng chanh không hạt theo hướng Viet Gap…

Thu hoạch lúa trên CĐL ở Hậu Giang
 
Cụ thể, đã hỗ trợ nông dân mua sắm trang thiết bị, máy móc phục vụ SX gồm: 10 máy GĐLH, 92 máy phun thuốc và 140 dụng cụ sạ hàng...; hỗ trợ 2.750 cây dừa dứa, 9.200 cây dừa xiêm lùn, 40.800 cây chanh không hạt, 60 tấn mía giống cho 977 hộ nông dân triển khai mô hình cải tạo vườn tạp, nâng cao thu nhập gắn với tạo cảnh quan môi trường cặp các tuyến lộ GTNT;
 
Hỗ trợ 370 m3 nệm lót sinh học trong chăn nuôi, tổ chức 15 lớp tập huấn chuyển giao KHKT về cải tạo vườn tạp; hỗ trợ 140 máy cắt cỏ phát hoang, tạo cảnh quan môi trường trên các tuyến đường GTNT. Tổng kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho nông dân phát triển SX trong 3 năm gần 4,3 tỷ đồng.
 
Bên cạnh đó, ngành Nông nghiệp tỉnh đã triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ cơ giới hóa SX lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2012 - 2015”, với tổng kinh phí gần 181 tỷ đồng, hiện đã hỗ trợ được 93 máy GĐLH.
 
Những mô hình này bước đầu đã mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, được người dân đồng tình ủng hộ và sẽ là mô hình điểm để nhân rộng trong thời gian tới. Ngoài ra, nguồn vốn tín dụng hỗ trợ phát triển SX nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn hơn 10 tỷ đồng, chiếm 76,74% tổng vốn đầu tư xây dựng NTM toàn tỉnh.
 
Đặc biệt, điểm nhấn trong phát triển SX gắn với xây dựng NTM là thực hiện thí điểm mô hình cánh đồng lớn (CĐL) với 5 điểm thuộc địa bàn 5 huyện, TX. Trong đó, có 2 điểm chỉ đạo của tỉnh (xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy và xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A) và 3 điểm chỉ đạo của huyện, TX (huyện Phụng Hiệp, Long Mỹ và TX. Ngã Bảy) với quy mô là 1.314,7 ha, có 1.458 hộ nông dân tham gia.
 
Hiệu quả kinh tế của hộ thực hiện CĐL so với hộ ngoài mô hình cao hơn bình quân 5,18 triệu đ/ha (vụ ĐX 2012 - 2013), lợi nhuận tăng thêm gần 7 tỷ đồng/vụ. Qua kết quả bước đầu, mô hình CĐL được xem là mô hình khá lý tưởng, hiệu quả mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, tạo điều kiện cho người dân tăng thu nhập, nâng cao đời sống góp phần thúc đẩy nhanh quá trình xây dựng NTM.
 
Theo nongnghiep.vn