Châu Thành xây dựng nông thôn mới ở 5 xã điểm

02/12/2012 - 15:30
A A

Huyện Châu Thành hiện có 5 xã điểm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Trong đó, xã Vĩnh Nhuận và Vĩnh Thành là xã điểm của trung ương, xã Bình Hòa, Vĩnh Nhuận, Vĩnh Lợi là xã điểm của tỉnh. Huyện Châu Thành tiếp tục chọn thêm Hòa Bình Thạnh làm xã điểm của địa phương. Trong năm 2012, tiến độ thực hiện nhiệm vụ tại các xã đã cơ bản đáp ứng lộ trình đề ra.

Huyện Châu Thành hiện có 5 xã điểm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Trong đó, xã Vĩnh Nhuận và Vĩnh Thành là xã điểm của trung ương, xã Bình Hòa, Vĩnh Nhuận, Vĩnh Lợi là xã điểm của tỉnh. Huyện Châu Thành tiếp tục chọn thêm Hòa Bình Thạnh làm xã điểm của địa phương. Trong năm 2012, tiến độ thực hiện nhiệm vụ tại các xã đã cơ bản đáp ứng lộ trình đề ra.

Trước khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, xã Vĩnh Thành có điểm xuất phát rất thấp: Hầu như chưa đạt tiêu chí nào. Thế nhưng, sau 2 năm thực hiện chương trình, bộ mặt xã đã hoàn toàn thay đổi: Cơ cấu kinh tế phát triển, đời sống nhân dân ngày một nâng cao, không còn nhà dột nát, đa số lao động được quan tâm đào tạo nghề cơ bản. Hộ nghèo trên địa bàn giảm còn 189 hộ (chiếm 5,4%); xã có 5 trường học, 4 chợ, 3 khu dân cư, 32 tuyến kênh thủy lợi kết hợp đường giao thông nội đồng. Các tuyến lộ giao thông chính đều được nâng cấp mở rộng, phương tiện giao thông các loại có thể lưu thông dễ dàng. Hệ thống chính trị ngày một chuyên môn hóa hướng đến đạt chuẩn; hiệu lực quản lý Nhà nước được tăng cường; cải cách hành chính được tổ chức thực hiện một cách đồng bộ; dân chủ cơ sở được phát huy; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đảng bộ xã nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh… Đến nay, xã đạt được 9/20 tiêu chí gồm quy hoạch và thực hiện quy hoạch, thủy lợi, điện, bưu điện, nhà ở, cơ cấu lao động, y tế, văn hóa, an ninh trật tự xã hội. Ngoài ra, có 4 tiêu chí khác gần đạt, hiện ở mức từ 90% trở lên như chợ, hộ nghèo, giáo dục, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Cùng với đó là 34/59 chỉ tiêu đã hoàn thành đạt và vượt mức.

 
Lữ đoàn Pháo binh 6 (Quân khu 9) cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới xã Bình Hòa.

   Xã Bình Hòa cũng thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, xã đã thực hiện đạt 8/20 tiêu chí và 38/59 chỉ tiêu. Năm 2012, xã tập trung thực hiện trước các chỉ tiêu không cần đến nguồn vốn, các chỉ tiêu chủ yếu vận động sức đóng góp của người dân. Đặc biệt, nhằm thể hiện vai trò, trách nhiệm của Thường trực UBND xã và các bộ phận chuyên môn (nằm trong Ban Quản lý chương trình), xã đã phân công cán bộ phụ trách thực hiện các tiêu chí vụ thể. Đây được đánh giá là một trong những cách làm hay, hiệu quả, phát huy cao nhất trách nhiệm và năng lực của các đồng chí lãnh đạo xã trong việc xây dựng nông thôn mới.

   Bên cạnh đó, các xã khác cũng đang trên đường thực hiện lộ trình một cách vững chắc: Xã Hòa Bình Thạnh đạt 4/20 tiêu chí (tăng 2 tiêu chí so 2010), 21/59 chỉ tiêu (tăng 8); xã Vĩnh Lợi đạt 4/20 tiêu chí (tăng 2), 28/59 chỉ tiêu (tăng 7); xã Vĩnh Nhuận đạt 5/20 tiêu chí (tăng 2), 36/59 chỉ tiêu (tăng 14). Tuy nhiên, các xã điểm đều gặp một số khó khăn chung trong quá trình thực hiện, như việc xóa bỏ nhà trên sông, rạch rất khó giải quyết dứt điểm, bởi người dân viện lý do “không có đất ở ổn định, buộc phải cất nhà dưới mé sông để sống tạm”. Ngoài ra, tập quán sinh hoạt của nhân dân bao đời ở vùng nông thôn đã hằn sâu vào mỗi người, từ việc sử dụng nước sông, vứt rác thải sinh hoạt xuống sông,… cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nông thôn mới. Để thay đổi vấn đề này, địa phương phải tăng cường tuyên truyền, vận động từng hộ gia đình thực hiện nếp sống mới. Nhưng vẫn có nhiều trường hợp người dân phản ứng lại, không chấp thuận hoặc ỷ lại vào nguồn hỗ trợ địa phương…

   UBND huyện yêu cầu các địa phương tập trung đẩy nhanh các tiêu chí, chỉ tiêu phục vụ thiết thực cho đời sống người dân, như: Nhà vệ sinh, nơi xử lý rác, sử dụng nước hợp vệ sinh, di dời nhà trên sông, rạch bằng cách lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia khác; đặt việc tuyên truyền, vận động nhân dân lên hàng đầu, định kỳ khen thưởng, biểu dương các cá nhân, đơn vị thực hiện tốt; giữ vững những chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt được, tránh để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là…

   Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Phan Văn Cường cho biết: “Trước mắt, huyện sẽ tăng cường nhắc nhở các xã thực hiện tốt nhóm tiêu chí không cần vốn, thể hiện tốt nội lực của từng xã trong việc chủ động thực hiện chương trình. Riêng đối với một số tiêu chí tuy không cần vốn, nhưng vẫn phải hỗ trợ phần nào cho người dân mới có khả năng đạt được (nhà vệ sinh, hầm biogas, di dời nhà dưới kênh, rạch…), huyện sẽ tiếp tục đề nghị tỉnh có mức hỗ trợ thích hợp, bởi kinh phí huyện và xã không thể đáp ứng nổi. Đối với nhóm tiêu chí cần nguồn vốn, những hạng mục thuộc vốn ngân sách huyện, xã, vốn đối ứng từ nhân dân đóng góp, địa phương sẽ tiếp tục thực hiện cho bằng được. Còn các hạng mục như nhà văn hóa, trường chuẩn quốc gia, bộ phận 1 cửa, giao thông…, chúng tôi đề nghị tỉnh và trung ương có sự quan tâm nhiều hơn nữa để các xã điểm thực hiện tốt, đúng lộ trình đề ra, phấn đấu đến 2015 đạt xã nông thôn mới”.

Bài, ảnh: GIA KHÁNH