Chế độ, chính sách đối với một số trường hợp tham gia kháng chiến trước 30-4-1975

17/09/2012 - 18:23
A A

Hỏi: Trước đây, tôi là du kích xã, tham gia cách mạng 1972 và bị thương năm 1973 (chưa được công nhận thương binh). Sau giải phóng, tôi làm Trưởng trạm Y tế xã. Năm 1977, tôi đi học y sĩ đến 1980 ra trường về công tác ở xã khác trong huyện. Các chính sách đối với người tham gia cách mạng trước 1975, tôi chưa được hưởng gì cả. Tôi muốn biết chính sách đối với trường hợp này như thế nào?

Hỏi: Trước đây, tôi là du kích xã, tham gia cách mạng 1972 và bị thương năm 1973 (chưa được công nhận thương binh). Sau giải phóng, tôi làm Trưởng trạm Y tế xã. Năm 1977, tôi đi học y sĩ đến 1980 ra trường về công tác ở xã khác trong huyện. Các chính sách đối với người tham gia cách mạng trước 1975, tôi chưa được hưởng gì cả. Tôi muốn biết chính sách đối với trường hợp này như thế nào?

                                                       Nguyễn Thanh Tâm

                                     (Ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, huyện An Phú)

Trả lời: Theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08-11-2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số trường hợp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đối tượng và chế độ áp dụng theo Quyết định này như sau:

1. Quân nhân, Công an nhân dân, công nhân, viên chức trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nư­ớc ở các chiến trường B, C, K về gia đình từ ngày 31-12-1976 trở về tr­ước nh­ưng chư­a đư­ợc hư­ởng một trong các chế độ phục viên, xuất ngũ (bao gồm cả trợ cấp xuất ngũ theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29-4-2005 của Thủ tướng Chính phủ), chế độ thôi việc, chế độ bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng và chế độ hư­u trí hàng tháng, nay đư­ợc h­ưởng trợ cấp một lần theo số năm thực tế công tác, chiến đấu tại chiến trường cứ mỗi năm đ­ược hưởng 600.000 đồng. Mức chi trả trợ cấp một lần thấp nhất  bằng 1.200.000 đồng.

2. Hạ sĩ quan, chiến sĩ Quân đội, Công an tham gia chiến đấu ở các chiến trư­ờng B, C, K sau đó trở thành ng­ười h­ưởng l­ương, thanh niên xung phong hưởng l­ương từ ngân sách Nhà nước, cán bộ dân chính Đảng hoạt động cách mạng ở các chiến trư­ờng B, C, K từ ngày 30-4-1975 trở về trước không có thân nhân chủ yếu phải trực tiếp nuôi dư­ỡng ở miền Bắc để nhận trợ cấp B, C, K nay đ­ược h­ưởng chế độ một lần theo số năm thực tế công tác, chiến đấu tại chiến tr­ường, cứ mỗi năm thuộc diện h­ưởng lương ở chiến trường đ­ược hư­ởng 500.000 đồng. Mức chi trả chế độ một lần thấp nhất bằng 1.000.000 đồng.

3. Dân quân tập trung ở miền Bắc từ ngày 27-01-1973 trở về tr­ước, du kích tập trung ở miền Nam (bao gồm cả lực l­ượng mật) từ ngày 30-4-1975 trở về tr­ước do cấp có thẩm quyền quản lý đã về gia đình, đ­ược hưởng trợ cấp một lần theo số năm thực tế tham gia dân quân, du kích tập trung, cứ mỗi năm được h­ưởng 400.000 đồng. Mức chi trả trợ cấp một lần thấp nhất bằng 800.000 đồng.

4.Quân nhân, Công an nhân dân, công nhân, viên chức, thanh niên xung phong tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu n­ước từ ngày 30-4-1975 trở về trước, đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc và các đối tượng nêu tại điểm 1, 2 và 3  nói trên, nếu ch­ưa đ­ược hư­ởng chế độ bảo hiểm y tế thì được hưởng chế độ bảo hiểm y tế và khi từ trần được hưởng chế độ mai táng phí theo quy định pháp luật hiện hành về chính sách bảo hiểm xã hội.

5. Trường hợp các đối tượng quy định tại các điểm 1, 2 và 3 nói trên   đã từ trần trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì một trong những người sau đây được hưởng chế độ một lần theo mức tương ứng quy định tại Quyết định này: Vợ hoặc chồng; bố đẻ, mẹ đẻ; con đẻ, con nuôi hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp của người từ trần.

Theo quy định trên, nếu có tham gia kháng chiến chống Mỹ trước 30-4-1975 chưa hưởng chế độ, anh có thể liên hệ cán bộ phụ trách Lao động - Thương binh - Xã hội của xã hoặc Phòng Lao động - Thương binh và xã hội cấp huyện để được hướng dẫn thủ tục xin hưởng chế độ.

                                                   Luật gia Phan Ngọc Minh

                                     (Giám đốc Trung tâm TGPLNN An Giang)