Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 12

29/12/2017 - 20:57

Chiều 29-12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12.

A A

Tại phiên họp, các thành viên Chính phủ đã nghe và thảo luận: tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ và tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh năm 2018; tổng hợp đề nghị xây dựng các luật sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, môi trường, đầu tư kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành và quy hoạch; báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020...

Cho ý kiến về đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, việc ban hành văn bản quy định chi tiết luật so với trước đã nhanh hơn; nợ đọng văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ không còn. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như còn tình trạng xin điều chỉnh chương trình; có nhiều dự án luật, pháp lệnh chưa trình đúng thời gian quy định, gây nhiều khó khăn cho công tác thẩm tra; tình trạng “bắc nước chờ gạo” đã ít hơn những vẫn còn diễn ra. Có dự án sau khi Chính phủ thông qua thì vẫn còn tình trạng đại diện các bộ có ý kiến khác trong quá trình cơ quan của Quốc hội cho ý kiến thảo luận. Thủ tướng nhấn mạnh, vấn đề gì Chính phủ đã thông qua rồi thì dứt khoát các Bộ không được có ý kiến khác. Công tác xây dựng thể chế, pháp luật là việc khó, cho nên các Bộ trưởng phải trực tiếp quan tâm đến vấn đề này, quan tâm hơn đến Vụ Pháp chế của Bộ mình, “chọn người giỏi, am hiểu để làm công tác này”. Các Bộ trưởng nên bớt các công việc mang tính sự vụ để quan tâm hơn đến công tác xây dựng thể chế pháp luật; cần chủ động phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, kể cả trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện văn bản, nhất là phối hợp chỉnh lý những dự án được Quốc hội cho ý kiến.

Cho ý kiến về báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Kế hoạch tái cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, Thủ tướng đánh giá, hầu hết các bộ, ngành, địa phương đã ban hành chương trình hành động thực hiện tái cơ cấu, đạt kết quả bước đầu cụ thể, rõ nét, qua đó góp phần quan trọng thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều cấp, nhiều ngành bước đầu có thực hiện tái cơ cấu thành công. Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng vẫn còn tồn tại, hạn chế như: nhiều nhiệm vụ thực hiện chậm, chưa đột phá về năng suất, chất lượng. Do đó, chúng ta cần làm rõ ưu khuyết điểm của từng ngành; làm rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan của tái cơ cấu; tập trung thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ về thực hiện tái cơ cấu. Thời gian tới, các bộ, ngành phải coi tái cơ cấu là nhiệm vụ trọng tâm gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện đầu tư công phải thực sự hiệu quả gắn với tối đa nguồn lực; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực phát triển của kinh tế Việt Nam; đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn ở các DN nhà nước...

Sáng cùng ngày, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục chủ trì phiên họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Phát biểu ý kiến kết luận phiên họp, Thủ tướng yêu cầu năm 2018, tăng trưởng phải đạt cận trên mức Quốc hội thông qua (từ 6,5 đến 6,7%); tức là ít nhất phải đạt 6,7%. Đi liền với với số lượng thì chất lượng tăng trưởng phải được nâng lên, đặc biệt năng suất lao động (NSLD) xã hội phải cao hơn, các chỉ số môi trường phải được cải thiện rõ rệt hơn. Thủ tướng cũng đặt ra yêu cầu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về sức sống, về năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, của từng ngành, từng địa phương và từng DN, và kể cả sản phẩm quốc gia.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh việc cần có biện pháp xây dựng nền kinh tế tự chủ, phù hợp hoàn cảnh mới. Cả cấp quốc gia và địa phương phải phát huy các lợi thế để thực hiện được yêu cầu này. Trong bối cảnh Việt Nam đã tham gia nhiều Hiệp định Thương mại tự do (FTA) với các nước thì phải nghĩ đến chuyện tự chủ của nền kinh tế. Do đó, phải kết hợp giữa DN FDI với DN trong nước, phát triển DN trong nước, chuyển đổi hộ cá thể sang hoạt động theo mô hình DN.

Nêu lên nhiều thách thức của năm 2018, Thủ tướng cho biết, đây là năm quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2021. Thủ tướng yêu cầu các bộ, các địa phương cần xây dựng hệ thống chỉ tiêu cụ thể, phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành theo chức năng nhiệm vụ được giao và thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra theo Nghị quyết của T.Ư, của Quốc hội và Nghị quyết 01 của Chính phủ lần này.

Đề cập một số nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành thực hiện mục tiêu lạm phát dưới 4%, chống thất thu thuế và phấn đấu tăng thu 3% so dự toán Quốc hội giao; thúc đẩy lối sống tiết kiệm sâu rộng trong toàn xã hội, từ chi phí hội họp, đi nước ngoài; kiểm soát công tác tổ chức lễ hội để không gây lãng phí, tạo dư luận xấu trong xã hội. Nhấn mạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước rất hạn chế, cần có cơ chế huy động nguồn lực xã hội, Thủ tướng cho biết, phấn đấu tổng vốn đầu tư toàn xã hội phải đạt 34% GDP trong năm 2018. Đây là yêu cầu lớn các địa phương, các ngành phải tập trung, kể cả lĩnh vực y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng.

Về xuất khẩu năm tới, dự thảo Nghị quyết 01 đặt mục tiêu tăng kim ngạch 10%, đặc biệt là phát triển mạnh các thương hiệu quốc gia như lương thực, rau quả, trái cây, thủy sản. Cùng với đó là mở nhiều thị trường mới; lưu ý để giữ đà xuất siêu, có biện pháp kỹ thuật phù hợp để hạn chế nhập khẩu, nhất là kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập khẩu qua đường tiểu ngạch và hoạt động tạm nhập, tái xuất. Tổ chức tốt thị trường trong nước, khuyến khích nhu cầu tiêu dùng trong nước, tăng khả năng cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam.

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ đã có chủ trương về cạnh tranh nông sản Việt Nam, khuyến khích phát triển liên kết theo chuỗi giá trị. Do đó, phải tạo chuyển biến mạnh về tích tụ, tập trung đất nông nghiệp, tạo thuận lợi cho phát triển hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP khu vực nông nghiệp phải đạt 3%, kim ngạch xuất khẩu phải đạt 40 tỷ USD. Trong đó, vấn đề phát triển nông nghiệp hữu cơ, đẩy mạnh các sản phẩm nổi tiếng của Việt Nam như tôm, gạo chất lượng cao, rau củ quả, dược liệu là vấn đề đặt ra cho nông nghiệp Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh, tỷ lệ đóng góp của nông nghiệp Việt Nam không phải là cao, nhưng lao động nông nghiệp rất lớn, cho nên năng suất lao động nông nghiệp rất thấp. Chúng ta phải đi vào những sản phẩm lợi thế so sánh này để giải quyết vấn đề năng suất lao động cũng như thế mạnh nông nghiệp Việt Nam.

Về khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, Thủ tướng nhấn mạnh, các bộ, ngành, địa phương cần coi đây là một trong những động lực quan trọng để phát triển đất nước và các địa phương phải có chương trình cụ thể để triển khai. Thủ tướng cho biết đã báo cáo Bộ Chính trị về việc tổ chức đoàn kiểm tra các địa phương về chủ trương phát triển kinh tế tư nhân để thực sự là một động lực phát triển kinh tế theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương.

Theo HÀ THANH GIANG - TRẦN HẢI (Nhân dân)