Mưa to khiến nhiều khu vực ở Lào Cai có nguy cơ sạt lở đất cao

Mưa to khiến nhiều khu vực ở Lào Cai có nguy cơ sạt lở đất cao