Thời tiết ngày 27-2: Bắc Bộ nắng ấm, nhiệt độ cao nhất tới 27 độ C

Thời tiết ngày 27-2: Bắc Bộ nắng ấm, nhiệt độ cao nhất tới 27 độ C