TP HCM công bố đường dây nóng nhận phản ánh về dịch bệnh Covid-19

TP HCM công bố đường dây nóng nhận phản ánh về dịch bệnh Covid-19