Xe khách rơi xuống vực làm 4 người chết, hàng loạt người bị thương

Xe khách rơi xuống vực làm 4 người chết, hàng loạt người bị thương