Chợ Mới đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

17/06/2020 - 04:43

 - Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Huyện ủy Chợ Mới đã nâng cao nhận thức trong cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong huyện về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự đồng thuận trong học tập và làm theo Bác.

A A

Việc giảng dạy, học tập và làm theo Bác trong trường chính trị, trường phổ thông được đẩy mạnh. Các cơ sở trường học giảng dạy bộ tài liệu "Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 12” mang lại nhiều hiệu quả thiết thực: học sinh nâng cao nhận thức về thực hành tiết kiệm điện, nước, bảo vệ tài sản công, bảo vệ môi trường, không lãng phí; tích cực đóng góp quỹ "Nuôi heo đất” giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn...

Các Chi, Đảng bộ thực hiện tốt việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng, có phân công đảng viên chuẩn bị nội dung để sinh hoạt thảo luận, rút ra bài học cho chi bộ và từng đảng viên. Hàng quý, đều tổ chức sinh hoạt chuyên đề với những nội dung cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.

Việc học tập và làm theo Bác còn được gắn trong sinh hoạt chào cờ vào sáng thứ hai đầu tuần tại các cơ quan, đơn vị, địa phương (việc tổ chức chào cờ thực hiện từ năm 2010 đến nay và mở rộng hầu hết ở các ấp), tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên về ý nghĩa thiêng liêng của việc chào cờ, rèn luyện tốt ý thức, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Việc thực hiện khẩu hiệu hành động “3 không - 3 cần - 3 quyết tâm” của Ban Thường vụ Huyện ủy từ tháng 3-2014 đến nay, nhắc nhở cán bộ, đảng viên tự soi rọi và gắn với công việc chuyên môn hàng ngày.

Ngoài ra, tất cả các Chi, Đảng bộ đều gắn lời dạy của Bác đối với ngành mình để quán triệt cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thấm nhuần và thực hiện như: Công an huyện với “6 điều Bác Hồ dạy”; ngành giáo dục với nội dung “Thi đua dạy tốt, học tốt”; ngành y tế với “Lương y như từ mẫu”; lực lượng quân sự “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”...

Ngành khối kinh tế, UBND các xã, thị trấn chủ động tham mưu Huyện ủy, UBND huyện những giải pháp để đảm bảo phát triển bền vững

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Văn Tám cho biết, các Chi, Đảng bộ, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể đưa việc học tập và làm theo Bác thành nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch. Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thực hành tiết kiệm trên 5 tỷ đồng góp phần chăm lo an sinh xã hội. Thực hiện có hiệu quả các mô hình dân vận khéo trong 4 năm đã nỗ lực vận động các nguồn lực trên 156 tỷ đồng thực hiện các công trình phúc lợi xã hội.

Nổi bật, Chợ Mới tập trung lựa chọn vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh, chỉ đạo giải quyết và xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức 161 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với các thành phần xã hội.

Qua các ý kiến tại các cuộc tiếp xúc đã giúp các cơ quan chuyên môn cấp huyện và lãnh đạo địa phương nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, giải đáp thỏa đáng những vấn đề bức xúc, nổi cộm, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đối thoại, lắng nghe ý kiến bà con nhân dân

Thi đua thiết thực chào mừng kỷ niệm các sự kiện lớn của đất nước ,trong 2 năm 2019-2020, Chợ Mới đã có 453 tập thể và 2.645 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký thực hiện với hàng trăm phần việc gắn liền với thực hiện nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn.

Đặc biệt, có 26 Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đăng ký 46 công trình cụ thể, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) trong cả hệ thống chính trị. Nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu có đóng góp quan trọng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Thời gian tới, Chợ Mới tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và xã hội. Chú trọng nêu cao trách nhiệm gương mẫu, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Quyết liệt thực hiện các khâu đột phá đã xác định trong kế hoạch hàng năm của cấp ủy; kiên trì, quyết tâm giải quyết có kết quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc, bảo vệ quyền lợi của nhân dân trên tinh thần tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU