Chợ Mới sẵn sàng cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

01/04/2021 - 04:09

 - Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới (An Giang) Ngô Hoàng Hiếu (Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện) cho biết: “Đến nay, công tác triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được chuẩn bị theo đúng kế hoạch, nghiêm túc, đúng lịch trình thời gian, đúng luật theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Bầu cử tỉnh”.

A A

Xác định cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nên ngay sau khi tỉnh triển khai kế hoạch tổ chức bầu cử, Huyện ủy Chợ Mới đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử, UBND huyện thành lập Ủy ban Bầu cử huyện. Sau khi thành lập, Ủy ban Bầu cử huyện Chợ Mới đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Ban hành kế hoạch hoạt động của Ủy ban Bầu cử huyyện, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách địa bàn xã, thị trấn cụ thể.

Đến nay, huyện đã tổ chức thành công Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để nghe Thường trực HĐND trình bày đề án về dự kiến cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã và Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Theo đó, thống nhất biểu quyết số lượng đại biểu HĐND huyện khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) được bầu là 35 đại biểu. Số lượng đại biểu ứng cử tối thiểu là 58 đại biểu, số lượng sau hội nghị hiệp thương là 70 đại biểu. Các tổ chức, đơn vị đã hoàn thành quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử với tổng số 70 người.

Họp Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 huyện Chợ Mới

Đối với cấp xã thống nhất dự kiến giới thiệu tổng số 1.040 người tham gia ứng cử trong danh sách hiệp thương lần thứ nhất để chốt lại 869 người chính thức và bầu lấy 522 đại biểu HĐND. Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Chợ Mới Huỳnh Văn Sáu cho biết, tất cả các ứng cử viên đều là những người có lập trường chính trị vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống giản dị, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo luật định và đạt 100% sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác.

Huyện đã công bố đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu được bầu; lập danh sách cử tri tại khu bầu cử. Cụ thể, Ủy ban Bầu cử huyện đã ấn định số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện là 10 đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu là 35 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Ủy ban Bầu cử các xã, thị trấn đã ấn định số đơn vị bầu cử của cấp xã là 150 đơn vị bầu cử, với 175 khu vực bỏ phiếu và số lượng đại biểu được bầu là 522 đại biểu.

Triển khai kế hoạch tuyên truyền, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Chợ Mới Tô Văn Chấn cho biết, huyện tập trung 3 đợt tuyên truyền những quy định, luật, công tác chọn lựa nhân sự; từ tháng 4 đến ngày 23-5 cao điểm tập trung tuyên truyền thể lệ, quy trình bầu cử, kêu gọi toàn dân tích cực hưởng ứng và thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi của cử tri, chọn người tài đức vào cơ quan quyền lực Quốc hội và HĐND các cấp, những vấn đề liên quan đến ngày hội lớn của đất nước; đợt 3 sau bầu cử ngày 23-5 tuyên truyền kết quả bầu cử, công bố danh sách người trúng cử, giới thiệu những công trình lập thành tích chào mừng thành công của cuộc bầu cử.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ban hành hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử; Phòng Văn hóa - Thông tin đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền. Huyện ủy Chợ Mới thành lập đoàn kiểm tra công tác bầu cử tại một số xã, thị trấn, qua đó đề nghị chuẩn bị tốt khâu giới thiệu người ra ứng cử về tiêu chuẩn, số lượng, thành phần, độ tuổi; thực hiện dân chủ, công khai, đúng tiến độ, thời gian theo luật định.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo bầu cử, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử huyện Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức đánh giá cao công tác chuẩn bị của các đơn vị, nhất là công tác chuẩn bị nhân sự và tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp, trong đó chú trọng chất lượng, cơ cấu và bảo vệ chính trị nội bộ. Qua đó chỉ đạo các ngành chức năng và địa phương tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử. Phát huy hiệu quả tuyên truyền và tạo sự lan tỏa tích cực, rộng rãi trong toàn xã hội. Nắm chắc số lượng cử tri trên địa bàn để đảm bảo tỷ lệ cử tri đi bầu cử đúng quy định.

Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, bố trí các điểm tiếp xúc cử tri, điểm bầu cử, trong đó phải tuyệt đối đảm bảo các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tăng cường tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tích cực của cử tri tham gia bầu cử để việc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành chặt chẽ, dân chủ, bình đẳng, đúng các quy định pháp luật, an toàn, tiết kiệm, chu đáo.

HẠNH CHÂU