Chợ Mới và Châu Phú: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

16/07/2012 - 19:26
A A

Huyện ủy Chợ Mới vừa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 14, khóa X (mở rộng), đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012.

Huyện ủy Chợ Mới vừa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 14, khóa X (mở rộng), đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012.

Dù điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ và nhân dân huyện Chợ Mới đã nỗ lực thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội. 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng GDP của huyện tăng 14,92% so cùng kỳ, trong đó, khu vực I tăng 3,61%; khu vực II tăng 16,56%; khu vực III tăng 18%. Cơ cấu kinh tế chuyển biến theo hướng tích cực. Tổng diện tích gieo trồng đạt 54.098 héc-ta (tăng 734 héc-ta so cùng kỳ); mô hình “Cánh đồng mẫu” nhân rộng 1.407 héc-ta. Hoạt động sản xuất rau an toàn từng bước ổn định; công trình thủy lợi nội đồng được đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 22 công trình kênh, 78/82 công trình phục vụ chuyển màu.

Huyện ủy Châu Phú vừa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 9, kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy 6 tháng đầu năm 2012, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Các nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra: Đầu tư hoàn chỉnh hệ thống tưới tiêu và giao thông nội đồng; thi công hoàn thành 17 công trình thủy lợi cấp thiết bảo đảm các điều kiện sản xuất an toàn vụ thu đông; nhân rộng mô hình trồng đậu bắp giống Nhật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh trong mùa mưa, lũ; thực hiện đồng bộ các chương trình an sinh xã hội theo hướng ổn định và bền vững…

H.C- H.T