Huawei phát triển điện thoại gập với thiết kế vỏ sò

Huawei phát triển điện thoại gập với thiết kế vỏ sò