Cưỡng chế giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng theo bản án

15/10/2015 - 04:34
A A

Hỏi: Trường hợp vợ chồng ly hôn, Tòa án quyết định giao con (hơn 2 tuổi) cho người chồng nuôi dưỡng. Khi bản án có hiệu lực pháp luật, người vợ không tự nguyện thi hành án, người chồng có quyền yêu cầu cơ quan Thi hành án cưỡng chế không ? 

Phan Tấn Phú (thị trấn Mỹ Luông, Chợ Mới)

Trả lời :

Theo Luật Hôn nhân và gia đình 2014, vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 7 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con (khoản 2, khoản 3, Điều 81).

Theo quy định trên, nếu bản án đã có hiệu lực pháp luật thì người vợ phải giao con cho chồng trực tiếp nuôi dưỡng, nếu không tự nguyện giao con thì người chồng có quyền yêu cầu cơ quan Thi hành án cưỡng chế thi hành án theo quy định của pháp luật .

Cụ thể, Điều 120 Luật Thi hành án dân sự quy định:

1. Chấp hành viên ra quyết định buộc giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng theo bản án, quyết định. Trước khi cưỡng chế giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng, Chấp hành viên phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương đó thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án.

2. Trường hợp người phải thi hành án hoặc người đang trông giữ người chưa thành niên không giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng thì Chấp hành viên ra quyết định phạt tiền, ấn định thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định phạt tiền để người đó giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng. Hết thời hạn đã ấn định mà người đó không thực hiện thì Chấp hành viên tiến hành cưỡng chế buộc giao người chưa thành niên hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự về tội không chấp hành án.

Trung tâm tư vấn pháp luật  (Hội Luật gia An Giang)