Đăng ký lại việc kết hôn

02/11/2015 - 01:00
A A

(AGO) - Hỏi: Vợ, chồng có đăng ký kết hôn, đang chung sống với nhau nhưng không có tên trong sổ đăng ký kết hôn tại địa phương. Trường hợp này giải quyết như thế nào?

(Một cán bộ UBND xã Vĩnh Gia, Tri Tôn)

Trả lời: Theo quy định của pháp luật, việc kết hôn đã được đăng ký, nhưng sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, thì được đăng ký lại. 

UBND cấp xã, nơi đương sự cư trú hoặc nơi đã đăng ký việc kết hôn trước đây thực hiện việc đăng ký lại. 

Thủ tục đăng ký lại việc kết hôn được quy định tại Điều 48 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27-12-2005 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 2-2-2012 của Chính phủ) về đăng ký và quản lý hộ tịch như sau:

1. Người có yêu cầu đăng ký lại việc kết hôn phải nộp tờ khai (theo mẫu quy định) và xuất trình bản sao giấy tờ hộ tịch đã cấp hợp lệ trước đây (nếu có); trong trường hợp không có bản sao giấy tờ hộ tịch, thì đương sự phải tự cam đoan về việc đã đăng ký, nhưng sổ hộ tịch không còn lưu được và chịu trách nhiệm về nội dung cam đoan.

2. Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào sổ hộ tịch theo từng loại việc và bản chính giấy chứng nhận kết hôn. Chủ tịch UBND cấp xã ký và cấp cho người đi đăng ký một bản chính giấy chứng nhận kết hôn. Các giấy tờ hộ tịch cũ liên quan đến sự kiện hộ tịch đăng ký lại (nếu có) được thu hồi và lưu hồ sơ.

Trường hợp cần phải xác minh, thời hạn được kéo dài không quá 3 ngày.

 3. Khi đăng ký lại việc kết hôn, nếu người đi đăng ký lại xuất trình bản sao giấy tờ đã cấp hợp lệ trước đây, thì nội dung kết hôn được ghi theo nội dung của bản sao giấy tờ hộ tịch đó.

   4. Khi đăng ký lại việc kết hôn, các bên đương sự phải có mặt. Quan hệ hôn nhân công nhận kể từ ngày đã đăng ký kết hôn trước đây. 

Trung tâm Tư vấn pháp luật (Hội Luật gia An Giang)