Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp: Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng

12/12/2019 - 07:37

 - Sáng 11-12, thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng năm 2019 cho báo cáo viên thuộc các chi, đảng bộ cơ sở và cán bộ chuyên trách Đảng ủy khối.

A A

          Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp: Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp báo cáo viên nắm rõ một số vấn đề chung về công tác tuyên truyền; tuyên truyền miệng trong hoạt động tuyên truyền; phương pháp thực hiện một buổi tuyên truyền miệng; một số kinh nghiệm về nghiệp vụ tuyên truyền miệng... Qua đó, nâng cao nhận thức về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của công tác tuyên truyền miệng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng thời gian tới; hướng dẫn tuyên truyền viên cơ sở vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ.

Tin, ảnh: N.H