Đánh giá là khâu quan trọng, thường xuyên trong công tác quy hoạch cán bộ

21/09/2011 - 10:53
A A

Ngày 20/9, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương khai mạc Hội nghị trao đổi công tác giữa Ban Tổ chức Trung ương với các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương.

Ngày 20/9, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương khai mạc Hội nghị trao đổi công tác giữa Ban Tổ chức Trung ương với các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương.
 
Đồng chí Tô Huy Rứa: Đảng ta rất coi trọng công tác
cán bộ, đặt ra yêu cầu trách nhiệm rất cao đối với
 các cấp ủy, tổ chức đảng trong xây dựng, chăm
 lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ.
 - Ảnh: CPV

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định, Hội nghị lần này nhằm tập trung đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác quy hoạch cán bộ, công tác luân chuyển cán bộ. Bên cạnh đó, còn trao đổi một số nội dung khác của công tác tổ chức, cán bộ như công tác đánh giá cán bộ, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, phân cấp quản lý cán bộ, xây dựng tiêu chuẩn cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ…

Đề cập đến những khâu quan trọng của công tác cán bộ, đồng chí Tô Huy Rứa nêu rõ: Công tác cán bộ có nhiều khâu quan hệ mật thiết, tác động lẫn nhau như: Đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, thực hiện chính sách cán bộ...

Trong đó đánh giá cán bộ là khâu tiền đề, quan trọng nhất, làm cơ sở cho các khâu tiếp theo; là khâu đầu tiên của công tác cán bộ. Đây cũng là khâu thường xuyên trong quá trình quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ.

Trên tinh thần đó, đồng chí Tô Huy Rứa đề nghị các đại biểu tập trung phân tích, đề xuất giải pháp khắc phục những tồn tại, yếu kém trong công tác cán bộ, nhất là khâu đánh giá cán bộ. Các giải pháp đề suất nhằm góp phần hạn chế thấp nhất những yếu tố chủ quan, định tính trong đánh giá cán bộ, đặc biệt phát huy tối đa những yếu tố có thể lượng hóa thành tiêu chí, làm cơ sở cho việc đánh giá đúng cán bộ. Cùng với đó, các đại biểu cần tập trung thảo luận, trao đổi những kinh nghiệm hay để áp dụng và có thể nghiên cứu, đề xuất với Bộ Chính trị bổ sung vào quy chế đánh giá cán bộ, công chức; tham mưu cách làm quy hoạch cán bộ cấp chiến lược tốt nhất, hiệu quả nhất... 

Báo cáo đề dẫn do đồng chí Trần Lưu Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho biết, Ban Tổ chức Trung ương đã xác nhận quy hoạch nhiệm kỳ 2011-2016 đối với 40 ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương; một số đang chờ xác nhận quy hoạch.

Tổng số cán bộ đưa vào quy hoạch cán bộ diện Trung ương quản lý là 468 đồng chí; Uỷ ban Kiểm tra Trung ương có 37 đồng chí đưa vào quy hoạch chức danh chung là Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Tỉ lệ quy hoạch cấp trưởng đạt 235 %. Tính bình quân mỗi cơ quan, đơn vị có 4 cấp phó thì tỉ lệ quy hoạch cấp phó đạt 233 %.

Thời gian qua, công tác luân chuyển cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Nhiệm kỳ Đại hội IX của Đảng, đã có 11 cán bộ cấp thứ trưởng và tương đương luân chuyển về công tác tại các địa phương. Trong nhiệm kỳ Đại hội X của Đảng, từ giữa năm 2008, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục luân chuyển 35 cán bộ tại các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương (gồm 12 đồng chí thứ trưởng và tương đương; 23 đồng chí cấp tổng cục, cục, vụ, viện; trong đó có 2 đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết) về công tác tại các địa phương để giữ chức phó bí thư tỉnh, thành uỷ và phó chủ tịch UBND tỉnh, thành phố.

Các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá, bổ nhiệm, phân cấp quản lý cán bộ, chế độ chính sách để có nhiều cán bộ đạt tiêu chuẩn theo quy định chọn con đường làm chuyên môn, chuyên gia; đi sâu trao đổi về công tác đào tạo, bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm, mô hình tổ chức đảng phù hợp với nhiệm vụ chính trị; công tác cán bộ, quan hệ giữa cấp ủy đảng ban, bộ,  ngành, đoàn thể ở Trung ương, tập đoàn, tổng công ty với cấp ủy đảng nơi công tác...

Theo chương trình, Hội nghị làm việc đến hết ngày 21/9.

Nguồn: Thu Hà

Chinhphu/CPV, VNA