Danh sách 161 ủy viên Ban Chấp hành TƯ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

09/03/2017 - 16:30
A A

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII đã bầu Ban Chấp hành gồm 161 ủy viên.

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII diễn ra từ 7 – 9/3. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 161 ủy viên. PNVN xin giới thiệu danh sách ủy viên Ban Chấp hành TƯ Hội LHPNVN khóa XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

bch-3-qpcv.jpg

Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân tặng hoa Ban Chấp hành TƯ Hội khóa XII.

I. 44 ủy viên BCH thuộc Trung ương Hội LHPN Việt Nam (xếp theo a, b, c)

1. Nguyễn Hoàng Anh - Phó Ban Gia đình - Xã hội, TW Hội LHPN Việt Nam

2. Nguyễn Thanh Cầm - Trưởng Ban Chính sách - Luật pháp, TW Hội LHPN Việt Nam

3. Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Ban Chính sách - Luật pháp, TW Hội LHPN Việt Nam

4. Phí Thị Lệ Dung - Phó Ban Tuyên giáo, TW Hội LHPN Việt Nam

5. Phạm Thị Hương Giang - Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, TW Hội LHPN Việt Nam

6. Hoàng Thu Hà - Phó Ban Tổ chức, TW Hội LHPN Việt Nam

7. Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam

8. Trần Thị Thu Hà - Phó Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế kiêm Giám đốc Quỹ Bảo hiểm vi mô, TW Hội LHPN Việt Nam

9. Nguyễn Thị Thục Hạnh - Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam, TW Hội LHPN Việt Nam

10. Vũ Thị Thúy Hạnh - Phó Ban Tổ chức, TW Hội LHPN Việt Nam

11. Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính, TW Hội LHPN Việt Nam

12. Trần Thị An Hiền - Phó ban Dân tộc - Tôn giáo, TW Hội LHPN Việt Nam

13. Đào Mai Hoa - Phó Ban Hỗ trợ Phụ nữ phát triển Kinh tế, TW Hội LHPN Việt Nam

14. Bùi Thị Hòa - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam

15. Bùi Thị Hồng - Trưởng Ban Tổ chức, TW Hội LHPN Việt Nam

16. Nguyễn Thị Minh Hương - Trưởng Ban Tuyên giáo, TW Hội LHPN Việt Nam

17. Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam

18. Nguyễn Thị Hoa Lệ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Hòa Bình Việt Nam

19. Dương Thị Ngọc Linh - Tổng Giám đốc Tổ chức tài chính vi mô TNHH một thành viên Tình thương, TW Hội LHPN Việt Nam

20. Nguyễn Thị Hoài Linh - Trưởng Ban Quốc tế, TW Hội LHPN Việt Nam

21. Phạm Thị Thùy Linh - Phó Tổng giám đốc Tổ chức tài chính vi mô TNHH một thành viên Tình thương, TW Hội LHPN Việt Nam

22. Nguyễn Thị Tuyết Mai - Trưởng Ban Gia đình - Xã hội, TW Hội LHPN Việt Nam

23. Ngô Thị Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam

24. Hoàng Thị Ái Nhiên - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam

25. Đinh Thị Tuyết Nhung - Phó ban Hỗ trợ Phụ nữ phát triển Kinh tế, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ nghèo, TW Hội LLHPN Việt Nam

26. Nguyễn Thị Kiều Oanh - Phó Ban Công tác phía Nam, TW Hội LHPN Việt Nam

27. Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Chánh Văn phòng, TW Hội LHPN Việt Nam

28. Đào Thị Vi Phương - Phó Ban Gia đình - Xã hội, TW Hội LHPN Việt Nam

29. Khúc Thị Hoa Phượng - Giám đốc Nhà xuất bản Phụ nữ, TW Hội LHPN Việt Nam

30. Hồ Thị Quý - Trưởng Ban Hỗ trợ Phụ nữ phát triển Kinh tế, TW Hội LHPN Việt Nam

31. Đàm Thị Vân Thoa - Phó Ban Chính sách - Luật pháp, TW Hội LHPN Việt Nam

32. Trần Thị Anh Thu - Phó Ban Quốc tế, TW Hội LHPN Việt Nam

33. Đào Thị Thanh Thúy - Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông cửu Long, TW Hội LHPN Việt Nam

34. Lò Thị Thu Thủy - Phó ban Dân tộc - Tôn giáo, TW Hội LHPN Việt Nam

35. Lương Thị Thủy - Phó Ban Tổ chức, TW Hội LHPN Việt Nam

36. Trần Thu Thuỷ - Chánh Văn phòng, TW Hội LHPN Việt Nam

37. Trương Thị Thu Thuỷ - Trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo, TW Hội LHPN Việt Nam

38. Nguyễn Thị Xuân Thư - Phó Ban, Phó Chánh Văn phòng Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam

39. Nguyễn Thị Minh Thương - Phó ban Kế hoạch - Tài chính, TW Hội LHPN Việt Nam

40. Nguyễn Thị Tuyết - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam

41. Nguyễn Thị Tuyết - Phó Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, TW Hội LHPN Việt Nam

42. Hà Thị Thanh Vân - Hàm vụ trưởng, Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam, TW Hội LHPN Việt Nam

43. Nguyễn Hải Vân - Phó Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, TW Hội LHPN Việt Nam

44. Nguyễn Thị Ngọc Yến - Trưởng Ban Công tác phía Nam, TW Hội LHPN Việt Nam

anh-bch-2-ipey.jpg

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 161 ủy viên.

II. 61 ủy viên BCH thuộc Hội LHPN các tỉnh, thành phố, Hội Phụ nữ Bộ Công an và Ban Phụ nữ Quân đội (xếp theo a, b, c)

1. Nguyễn Thị Ngọc Bích - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh

2. Nguyễn Thị Thu Chầm - Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc

3. Nguyễn Thị Huệ Chi - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng

4. Hoàng Thị Duyên - Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hoà Bình

5. Lâm Lệ Hà - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Kiên Giang

6. Nguyễn Thị Hà - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nam Định

7. Nguyễn Thị Thu Hà - Thành ủy viên, Đại biểu HĐND Thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Đà Nẵng

8. Phạm Thị Thúy Hà - Đại biểu HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang

9. Nông Thanh Hải - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn

10. Phạm Thị Tố Hải - Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai

11. Hà Thị Hạnh - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắc Nông

12. Vũ Thị Hiền Hạnh - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Yên Bái

13. Dương Thị Hằng - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh

14. Phạm Thị Hân - Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Bình

15. Mùi Thị Hiền - Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Sơn La

16. Nguyễn Thị Hiền - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp

17. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Đại biểu HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An

18. Trần Thị Phương Hoa - Đại biểu Quốc hội, Thành ủy viên, Đại biểu HĐND thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội

19. Nguyễn Thị Xuân Hòa - Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Phước

20. Diệp Thị Thu Hồng - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Cần Thơ

21. Nguyễn Thị Thu Hồng - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương

22. Phạm Thị Mỹ Huyền - Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng

23. Nguyễn Thị Quỳnh Hương - Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên

24. Nguyễn Thị Thanh Hương - Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Cà Mau

25. Quách Thị Hương - Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hưng Yên

26. Hà Nhật Lệ - Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Cao Bằng

27. Nguyễn Thị Liêm - Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh An Giang

28. Nguyễn Thị Liên - Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Giang

29. Nguyễn Thị Liên - Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Kon Tum

30. Hà Thị Liễu - Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn

31. Lê Thị Ngọc Loan - Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đồng Nai

32. Trần Thị Kim Loan - Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế

33. Trương Thị Lộc - Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Nam

34. Lò Thị Luyến - Đại biểu Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Điện Biên

35. Đỗ Thị Lý - Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Trị

36. Nguyễn Hồng Mai - Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Long An

37. Lê Na - Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi

38. Đặng Thị Hồng Nga - Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Yên

39. Trần Thị Ngân - Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Nam

40. Hà Thị Khánh Nguyệt - Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lào Cai

41. Nguyễn Thị Thu Nguyệt - Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk

42. Từ Thị Phụng - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Định

43. Bùi Thị Lan Phương - Đại tá, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội, Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

44. Nguyễn Thị Phượng - Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Bình

45. Nguyễn Thị Kim Phượng - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tiền Giang

46. Trần Thị Hoa Ry - Đại biểu Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu

47. Nguyễn Thị Minh Tâm - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trà Vinh

48. Nguyễn Thị Tỉnh - Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ninh Bình

49. Võ Thị Bạch Tuyết - Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tây Ninh

50. Phạm Thị Thanh Thảo - Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bến Tre

51. Ngô Hoài Thu - Đại tá, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an

52. Chamaléa Thị Thủy - Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ninh Thuận

53. Phạm Thị Thanh Thủy - Đại biểu Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá

54. Vũ Thị Thủy - Đại biểu Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hải Dương

55. Nguyễn Thị Minh Trang - Đại biểu Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long

56. Võ Ngọc Thanh Trúc - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu

57. Trần Thị Vân - Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh

58. Nguyễn Thị Vinh - Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh

59. Thái Thu Xương - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hậu Giang

60. Lê Thị Hải Yến - Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Thuận

61. Phạm Hải Yến - Thành ủy viên, Đại biểu HĐND thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hải Phòng

III. 56 ủy viên BCH thuộc các cơ quan Đảng, Quốc hội, bộ, ngành, đoàn thể và tiêu biểu

1. Nguyễn Thị Lan Anh - Giám đốc Trung tâm hành động vì sự phát triển cộng đồng, Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam

2. Trần Thị Lan Anh - Phó giám đốc Phụ trách Văn phòng Giới sử dụng Lao động, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

3. Dương Minh Ánh - Đại biểu Quốc hội, Nghệ sĩ ưu tú, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

4. Phạm Thanh Bình - Phó Chánh Văn phòng Bộ kiêm Phó Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế

5. Nguyễn Thị Phương Châm - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

6. Giàng Thị Dung - Tỉnh ủy viên, đại biểu HĐND tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

7. Nguyễn Thị Thanh Hà - Phó Vụ trưởng Vụ khoa học Xã hội và Tự nhiên, Bộ Khoa học và Công nghệ

8. Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng ban Kinh tế Công nghiệp, Báo Nhân dân

9. Phạm Thị Hà - Ủy viên BCH Liên minh HTX Việt Nam, Phó Tổng biên tập phụ trách Báo Thời báo Kinh doanh thuộc Liên minh HTX Việt Nam

10. Hoàng Thị Hạnh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc

11. Nguyễn Thị Hạnh - Phó tổng Giám đốc Tập đoàn KIDO, Phó Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân thành phố Hồ Chí Minh

12. Thang Thị Hạnh - Quyền Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ

13. Dương Thị Minh Hằng - Giám đốc Trung tâm Âm thanh Đài Tiếng nói Việt Nam

14. Trịnh Thanh Hằng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Trưởng ban Nữ công Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

15. Đỗ Lan Hiền - Viện trưởng Viện nghiên cứu Tôn giáo, tín ngưỡng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

16. Nguyễn Thị Phương Hoa - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường

17. Nguyễn Thị Thanh Hoà - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam

18. Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

19. Đào Thị Huệ - Tổ trưởng dây chuyền sản xuất Công ty TNHH Canon Việt Nam

20. Mai Thị Liên Hương - Hàm Vụ trưởng, Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng

21. Thái Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn TH True Milk, Tổng Giám đốc Ngân hàng Bắc Á, Chủ tịch Quỹ Vì tầm vóc Việt

22. Tô Thị Thu Hương - Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

23. Nữ tu Trương Thị Thu Hương - Tổng Phụ trách Hội Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

24. Vũ Thị Giáng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trưởng ban Thanh niên Công nhân và Đô thị, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

25. Huỳnh Thị Xuân Lam - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng

26. Hoàng Thanh Mai - Phó Trưởng ban Thư ký biên tập, Đài Truyền hình Việt Nam

27. Lê Thị Tuyết Mai - Quyền Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao

28. Nguyễn Thị Minh - Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

29. Nguyễn Thị Thanh Minh - Phó Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo

30. Trần Thị Hồng Minh - Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

31. Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đông Nam Á; Phó Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp nữ Việt Nam

32. Trịnh Thị Hằng Nga - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Giao thông Vận tải

33. Vũ Thị Tố Nga - Trưởng ban Thương mại Thị trường Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

34. Lê Thị Nguyệt - Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

35. Hồ Thị Thu Nhường - Chủ tịch Hội LHPN huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

36. Đặng Hoàng Oanh - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp

37. Lê Hoàng Oanh - Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Á - Thái Bình Dương, Bộ Công thương

38. Nguyễn Kiều Oanh - Phó Trưởng ban Tổ chức Đại học Quốc gia Hà Nội

39. Trần Lan Phương - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội

40. Hoàng Lê Quyên - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Hòa Bình Việt Nam

41. Hà Thị Thu Thanh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Nội; Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam

42. Ni sư Thích Đàm Thành (Thế danh Nguyễn Thị Thành) - Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ủy viên Thường trực Phân ban Ni giới Trung ương; Phó ban Thường trực Ban Ni giới Thành hội Phật giáo Hà Nội

43. Đỗ Thị Thảo - Trưởng phòng Thử nghiệm Sinh học - Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

44. Giáo sư Hương Thọ (Lê Phước Thọ) - Phụ thống Hộ viện đặc trách Nữ phái Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh

45. Bùi Thị Thơm - Trưởng Ban Tổ chức, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

46. Đặng Thị Thủy - Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính

47. Nguyễn Thị Thủy - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

48. Nguyễn Thị Thanh Thủy - Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

49. Trịnh Thị Thủy - Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở kiêm Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

50. Vũ Ngọc Thủy - Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

51. Nguyễn Thị Tốt - Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Phương Nam; Phó Chủ nhiệm CLB Nữ doanh nhân thành phố Cần Thơ

52. Phạm Thị Minh Trang - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO, Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố Đà Nẵng

53. Lương Ngọc Trâm - Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao, thành viên Hội đồng Thẩm phám Tòa án Nhân dân Tối cao

54. Nguyễn Chế Kim Trung (Chế Thị Kim Trung) - Họa sĩ, giảng viên, Phó tổ trưởng tổ chuyên môn Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Phan Rang, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

55. Nguyễn Thị Tư - Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số, Ủy ban Dân tộc

56. Lê Thị Khánh Vân - Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam; Giám đốc Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ và Khởi nghiệp, Hội Nữ trí thức Việt Nam.

Theo Phụ nữ Việt Nam