Đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

11/07/2017 - 01:00
A A

(AGO) - Xác định việc đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, 6 tháng đầu năm 2017, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Đặng Thị Hoa Rây cho biết: Nhằm nâng cao chất lượng nguồn lao động, công tác đào tạo nghề được tỉnh đặc biệt quan tâm. Công tác tuyên truyền về đào tạo nghề, định hướng nghề nghiệp được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, qua đó nâng cao nhận thức cho người dân trong việc lựa chọn ngành nghề phù hợp. Sở luôn chủ động rà soát số lượng lao động đã và chưa qua đào tạo, tìm hiểu về nhu cầu học nghề của người lao động. Việc thực hiện liên kết với doanh nghiệp trong đào tạo và thực hành gắn với đầu ra cho người học nghề ngay sau khi tốt nghiệp luôn được các cấp, các ngành và địa phương đẩy mạnh xúc tiến, triển khai. Từ đầu năm đến nay, đã ký 2 hợp đồng với Công ty TNHH May mặc Lu An và Công ty TNHH An Giang Samho hoạt động tại Khu Công nghiệp Bình Hòa (Châu Thành) tổ chức 10 lớp, với 350 học viên. Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Châu Thành Tạ Thị Ngọc Thạch cho biết: “Là địa phương có Khu công nghiệp Bình Hòa nên huyện Châu Thành đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo nghề gắn với nhu cầu việc làm của các công ty, doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất - kinh doanh trong khu công nghiệp. Theo hợp đồng ký kết, 100% học viên sau khi học nghề đều được nhận làm việc tại các công ty, với thu nhập ổn định. Cách làm này rất có hiệu quả, được địa phương duy trì và phát triển hơn nữa trong thời gian tới”.
 
T7-1.jpg
 
Lao động qua đào tạo nghề có việc làm ổn định
 
Nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, Sở LĐ-TB&XH quan tâm công tác đầu tư xây dựng hạ tầng và trang thiết bị phục vụ đào tạo của các cơ sở dạy nghề công lập; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác đào tạo nghề. Bên cạnh việc đào tạo nghề chính quy tập trung tại các cơ sở dạy nghề, người lao động còn được học nghề bằng nhiều hình thức đa dạng khác như: Vừa làm vừa học tại các doanh nghiệp, học nghề tại các sở sở sản xuất - kinh doanh hoặc các làng nghề truyền thống. Toàn tỉnh có 43 cơ sở dạy nghề đăng ký hoạt động dạy nghề, gồm: 2 trường cao đẳng, 6 trường trung cấp, 12 trung tâm và 14 cơ sở tham gia đào tạo nghề. Năm 2016, tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh đạt 53,3%, trong đó tỷ lệ qua đào tạo nghề 38,8%. Riêng 6 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh đã tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp trên 7.500 người (trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng), đạt 30% kế hoạch năm. Trong đó, đào tạo nghề cho lao động nông thôn được 52 lớp, với 1.780 học viên. Theo kế hoạch năm 2017, các cơ sở dạy nghề trong tỉnh sẽ tuyển sinh 25.000 người, trong đó trình độ cao đẳng là 1.080 người, trình độ trung cấp là 3.100 người, sơ cấp là 6.040, dưới 3 tháng là 14.780 người.
 
Cùng với công tác dạy nghề, công tác giải quyết việc làm cho người lao động được tỉnh đặc biệt chú trọng. Phát huy vai trò “cầu nối” giữa người lao động với doanh nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh (Sở LĐ-TB&XH) đã đẩy mạnh công tác thông tin thị trường lao động, liên kết, tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường năng lực hoạt động của Sàn giao dịch việc làm tại các địa phương, tập trung đông lao động chưa có việc làm, các cụm công nghiệp trọng điểm, các trường đại học, cao đẳng nghề, trung cấp nghề… nhằm tạo điều kiện cho người lao động tiếp cận nhanh chóng thị trường lao động.
 
Thời gian tới, tỉnh sẽ tăng cường các giải pháp thúc đẩy tiến độ thực hiện các chỉ tiêu đào tạo nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm cho người lao động. Đồng thời, tăng cường việc rà soát, quy hoạch lại hệ thống cơ sở dạy nghề, danh mục ngành, nghề trên cơ sở nhu cầu của xã hội, của thị trường lao động; tham mưu UBND tỉnh xây dựng hoàn chỉnh Đề án “Sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Khuyến khích phát triển dạy nghề gắn với việc làm tại chỗ nhằm sử dụng lao động nhàn rỗi tại địa phương. Ngoài ra, đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong đào tạo nghề và giải quyết việc làm; tăng cường sự gắn kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp sử dụng lao động; tạo điều kiện cho người lao động vay vốn sản xuất…
 
Bài, ảnh: L.H

 

Liên kết hữu ích