Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần X

05/10/2015 - 04:11
A A

(AGO) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức Hội nghị báo cáo viên thường kỳ triển khai một số vấn đề trọng tâm trong công tác tuyên truyền tháng 10-2015.

Nghe đọc tin: Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần X

Các báo cáo viên được triển khai chuyên đề về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần X, tiến tới Đại hội XII của Đảng; kết quả chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần X (nhiệm kỳ 2015-2020)... Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Hồng Khâm yêu cầu, Ban Tuyên giáo các huyện, thị xã, thành phố, Công an, Quân sự… quán triệt những nội dung quan trọng về Đại hội Đảng tại địa phương, đơn vị. Đặc biệt, quan tâm công tác tuyên truyền và phản tuyên truyền những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tập trung tuyên truyền các nội dung cốt lõi của dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần X đến các tầng lớp Nhân dân …

P.T