Đề thi và gợi ý đáp án môn Hóa khối B

10/07/2014 - 10:20
A A

Thí sinh khối B đã kết thúc kỳ thi đại học. Dưới đây là đề thi và gợi ý đáp án môn Hóa.

Gợi ý đáp án môn Hóa do các thủ khoa của GSTT Group thực hiện (mã đề 739).

Đề thi và gợi ý đáp án môn Hóa khối B
Đề thi và gợi ý đáp án môn Hóa khối B Đề thi và gợi ý đáp án môn Hóa khối B Đề thi và gợi ý đáp án môn Hóa khối B Đề thi và gợi ý đáp án môn Hóa khối B Đề thi và gợi ý đáp án môn Hóa khối B