ĐH Tây Bắc, ĐH Bạc Liêu công bố đề án tuyển sinh riêng

23/12/2014 - 07:28
A A

ĐH Tây Bắc, ĐH Bạc Liêu vừa công bố đề án tuyển sinh riêng năm 2015.

 

Trình độ đại học

TT

Tên ngành

ngành

Các tổ hợp môn học tại trường THPT được sử dụng kết quả học tập để xét tuyển

1

Chăn nuôi

D620105

- Toán, Vật lí, Hóa học;

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

- Toán, Sinh học, Hóa học

2

Lâm sinh

D620205

- Toán, Vật lí, Hóa học;

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

- Toán, Sinh học, Hóa học;

3

Nông học

D620209

- Toán, Vật lí, Hóa học;

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

- Toán, Sinh học, Hóa học

4

Bảo vệ thực vật

D620112

- Toán, Vật lí, Hóa học;

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

- Toán, Sinh học, Hóa học

5

Quản lý tài nguyên và môi trường

D850101

- Toán, Vật lí, Hóa học;

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

- Toán, Sinh học, Hóa học

6

Công nghệ thông tin

D480201

- Toán, Vật lí, Hóa học;

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

7

Quản trị kinh doanh

D340101

- Toán, Vật lí, Hóa học;

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

8

Kế toán

D340301

- Toán, Vật lí, Hóa học;

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Trình độ cao đẳng

TT

Tên ngành

ngành

Các tổ hợp môn học tại trường THPT được sử dụng kết quả học tập để xét tuyển

1

Kế toán

C340301

- Toán, Vật lí, Hóa học;

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

2

Lâm sinh

C620205

- Toán, Vật lí, Hóa học;

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

- Toán, Sinh học, Hóa học

3

Bảo vệ thực vật

C620112

- Toán, Vật lí, Hóa học;

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

- Toán, Sinh học, Hóa học

4

Quản trị kinh doanh

C340101

- Toán, Vật lí, Hóa học;

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

5

Tin học ứng dụng

C480201

- Toán, Vật lí, Hóa học;

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

Tiêu chí xét tuyển:

- Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.

- Điểm trung bình chung của 3 môn học theo quy định (tại Bảng 1) năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (5 học kỳ) đạt từ 6.0 trở lên đối với trình độ đại học, 5.5 trở lên đối với trình độ cao đẳng.

Nguyên tắc xét tuyển:

+ Điểm xét tuyển = Điểm trung bình chung của 3 môn học x 3 + Điểm ưu tiên (nếu có).

+ Tuyển thí sinh theo điểm xét tuyển, lấy điểm từ cao xuống đến đủ chỉ tiêu của các ngành.

+ Chính sách ưu tiên: Thực hiện theo đúng Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển.

Phương thức xét tuyển căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia (áp dụng đối với các ngành thuộc khối ngành sư phạm):

Các ngành xét tuyển, môn thi THPT quốc gia sử dụng kết quả để xét tuyển: (Theo thông tin tại Bảng 2).

Bảng 2. Các ngành xét tuyển, các tổ hợp môn thi THPT quốc gia sử dụng kết quả thi để xét tuyển

Trình độ đại học

TT

Tên ngành

ngành

Các tổ hợp môn thi THPT quốc gia sử dụng kết quả thi để xét tuyển

1

Sư phạm Toán học

D140209

- Toán, Vật lí, Hóa học;

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh

2

Sư phạm Tin học

D140210

- Toán, Vật lí, Hóa học;

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

3

Sư phạm Vật lý

D140211

- Toán, Vật lí, Hóa học;

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh

4

Sư phạm Hóa học

D140212

- Toán, Vật lí, Hóa học;

- Toán, Sinh, Hóa học

5

Sư phạm Sinh học

D140213

- Toán, Vật lí, Hóa học;

- Toán, Sinh, Hóa học

6

Sư phạm Ngữ văn

D140217

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

7

Sư phạm Lịch sử

D140218

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

8

Sư phạm Địa lý

D140219

- Toán, Vật lý, Hóa học;

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

9

Giáo dục Mầm non

D140201

- Toán, Ngữ văn + thi Năng khiếu

10

Giáo dục Tiểu học

D140202

- Toán, Vật lí, Hóa học;

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

11

Giáo dục Chính trị

D140205

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

12

Giáo dục Thể chất

D140206

- Toán, Sinh học + thi Năng khiếu

13

Sư phạm Tiếng Anh

D140231

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Trình độ cao đẳng

TT

Ngành

ngành

Các tổ hợp môn thi THPT quốc gia sử dụng kết quả thi để xét tuyển

1

Sư phạm Toán học (Toán - Lý)

C140209

- Toán, Vật lí, Hóa học;

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh

2

Sư phạm Hóa học (Hóa - Sinh)

C140212

- Toán, Vật lí, Hóa học;

- Toán, Sinh học, Hóa học

3

Sư phạm Ngữ văn (Văn - GDCD)

C140217

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

4

Sư phạm Lịch sử (Sử - Địa)

C140218

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

5

Giáo dục Thể chất

C140206

- Toán, Sinh học + thi Năng khiếu

6

Giáo dục Mầm non

C140201

- Toán, Ngữ văn + thi Năng khiếu

7

Giáo dục Tiểu học

C140202

- Toán, Vật lí, Hóa học;

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

8

Sư phạm Tiếng Anh

C140231

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 
Tiêu chí xét tuyển
 
- Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
 
- Thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.
 
- Tham dự kỳ thi THPT quốc gia ở cụm thi do trường đại học chủ trì.
 
Nguyên tắc xét tuyển
 
Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hệ chính quy của Bộ GD&ĐT. Sau khi Bộ GD&ĐT ban hành quy chế tuyển sinh, Trường sẽ có thông báo cụ thể đăng tải trên Website của Trường và trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 
Trường ĐH Bạc Liêu thực hiện đổi mới các hình thức tuyển sinh từ năm 2015 với các nội dung như sau:
 
 1. Đối tượng tuyển sinh: tuyển sinh toàn quốc
 
 2. Điều kiện dự tuyển (điều kiện nộp hồ sơ)
 
 Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp nghề;
 
Người đã tốt nghiệp trung cấp nghề phải là người đã tốt nghiệp trung học cơ sở, đã học đủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hóa THPT đạt yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 
 Người đã tốt nghiệp trung học các năm trước chỉ đăng ký các môn thi phục vụ cho tuyển sinh đại học, cao đẳng tại các cụm thi do trường đại học tổ chức;
 
  3. Các ngành ĐH, CĐ trường tuyển sinh và tổ hợp các môn xét tuyển, thi tuyển
 
   3.1. Các ngành xét tuyển 
 
     Bảng 1
 

STT

Ngành đào tạo

 

Mã ngành

 

Khối các môn quy ước

Môn xét tuyển

(chọn 1 trong các tổ hợp môn )

Trình độ đại học

1

Sư phạm Toán

D140209

A

Toán, Lý, Hóa

A1

Toán, Lý, Tiếng Anh

2

Sư phạm Sinh học

D140213

A

Toán, Lý, Hóa

A1

Toán, Lý, Tiếng Anh

B

Toán, Sinh, Hóa

3

Sư phạm Hóa học

D140211

A

Toán, Lý, Hóa

A1

Toán, Lý, Tiếng Anh

4

Công  nghệ thông tin

D480201

A

Toán, Lý, Hóa

A1

Toán, Lý, Tiếng Anh

D1

Toán, Văn, Tiếng Anh

5

Quản trị kinh doanh

D340101

A

Toán, Lý, Hóa

A1

Toán, Lý, Tiếng Anh

D1

Toán, Văn, Tiếng Anh

6

Kế toán

D340301

A

Toán, Lý, Hóa

A1

Toán, Lý, Tiếng Anh

D1

Toán, Văn, Tiếng Anh

7

Tài chính – Ngân hàng

D234201

A

Toán, Lý, Hóa

A1

Toán, Lý, Tiếng Anh

D1

Toán, Văn, Tiếng Anh

8

Tiếng Việt  và Văn hóa Việt Nam

D220101

C

Văn, Sử, Địa

D1

Toán, Văn, Tiếng Anh

9

Nuôi trồng thủy sản

D620301

A

Toán, Lý, Hóa

A1

Toán, Lý, Tiếng Anh

B

Toán, Sinh, Hóa

10

Bảo vệ thực  vật

D620112

A

Toán, Lý, Hóa

A1

Toán, Lý, Tiếng Anh

B

Toán, Sinh, Hóa

11

Chăn nuôi

D620105

A

Toán, Lý, Hóa

A1

Toán, Lý, Tiếng Anh

B

Toán, Sinh, Hóa

12

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

Toán, Văn, Tiếng Anh

Trình độ cao đẳng

1

Sư phạm Tiếng Anh

C140231

D1

Toán, Văn, Tiếng Anh

2

Giáo dục Tiểu học

C140202

C

Văn, Sử, Địa

D1

Toán, Văn, Tiếng Anh

3

Sư phạm Lịch sử

C140218

C

Văn, Sử, Địa

D1

Toán, Văn, Tiếng Anh

4

Sư phạm Địa lý

C140219

C

Văn, Sử, Địa

D1

Toán, Văn, Tiếng Anh

5

Sư phạm Vật lý

C140211

A

Toán, Lý, Hóa

A1

Toán, Lý, Tiếng Anh

6

Sư phạm Toán

C140209

A

Toán, Lý, Hóa

A1

Toán, Lý, Tiếng Anh

7

Việt nam học- chuyên ngành Hướng dẫn du lịch; chuyên ngành Văn hóa du lịch

C220113

C

Văn, Sử, Địa

D1

Toán, Văn, Tiếng Anh

8

Công nghệ thông tin

C480201

A

Toán, Lý, Hóa

A1

Toán, Lý, Tiếng Anh

D1

Toán, Văn, Tiếng Anh

9

Nuôi trồng thủy sản

C620301

A

Toán, Lý, Hóa

A1

Toán, Lý, Tiếng Anh

B

Toán, Sinh, Hóa

10

Kế toán

C340301

A

Toán, Lý, Hóa

A1

Toán, Lý, Tiếng Anh

D1

Toán, Văn, Tiếng Anh

11

Khoa học máy tính

C480101

A

Toán, Lý, Hóa

A1

Toán, Lý, Tiếng Anh

12

Dịch vụ thú y

C640201

A

Toán, Lý, Hóa

A1

Toán, Lý, Tiếng Anh

B

Toán, Sinh, Hóa

13

Khoa học cây trồng

C620110

A

Toán, Lý, Hóa

A1

Toán, Lý, Tiếng Anh

B

Toán, Sinh, Hóa

 
 
3.2. Các ngành xét tuyển kết hợp thi tuyển môn năng khiếu (trình độ CĐ)

Bảng 2

STT

Ngành

Mã ngành

Môn xét tuyển

Môn thi tuyển

1

Giáo dục Mầm Non

C140201

Toán, Văn

 Năng khiếu

đọc, kể chuyện diễn cảm, hát  

2

Giáo dục thể chất

C140206

Toán, Sinh

 Năng khiếu

Thể dục thể thao

 
 
4. Chỉ tiêu: Dự kiến đại học 800, cao đẳng 880
 
5. Các phương thức tuyển sinh
 
 5.1. Phương thức xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia tại các cụm thi do trường đại học tổ chức. 
  (Trường dành 40% chỉ tiêu cho thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức này)
 
   a. Ngành tuyển: theo danh mục ở Bảng 1
 
 b. Điều kiện xét tuyển và hồ sơ, thời gian xét tuyển:
 
- Căn cứ vào kết quả thi THPT quốc gia đối với các thí sinh dự thi  tại các cụm thi do trường đại học chủ trì để xét tuyển (không sử dụng kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển đối với các thí sinh dự thi tại các cụm thi do địa phương chủ trì);
 
- Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
 
  5.2. Phương thức xét tuyển từ kết quả học tập THPT và xét tuyển kết hợp với thi tuyển
( Trường dành 60% chỉ tiêu cho thí sinh đăng ký xét tuyển theo hình thức này) 
 
 5.2.1. Xét tuyển từ kết quả học tập THPT
 
   a. Ngành tuyển: theo danh mục ở Bảng 1
 
   b. Điều kiện xét tuyển
 
Tổng số điểm trung bình 3 môn tương ứng của khối xét tuyển của 5 học kỳ : lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 18.0 điểm trở lên đối với xét tuyển đại học và đạt từ  16.5 điểm trở lên đối với xét tuyển cao đẳng.
 
Trong đó điểm Trung bình các môn học (TBMH) được tính như sau:
 ĐTBMH = TBM1+TBM2+TBM3
 
Trong đó: TBM1 là điểm trung bình môn 1 trong 5 học kỳ, TBM2 là điểm trung bình môn 2 trong 5 học kỳ, TBM3 là điểm trung bình môn 3 trong 5 học kỳ.
 
5.2.2. Xét tuyển từ kết quả học tập THPT kết hợp với thi tuyển môn năng khiếu (áp dụng đối với ngành Cao đẳng Giáo dục Mầm Non và Cao đẳng Giáo dục thể chất )
 
   a. Các ngành: như ở bảng 2 
 
   b. Điều kiện xét tuyển: gồm xét tuyển từ kết quả học tập THPT và thi tuyển
 
    - Sơ tuyển từ kết quả học tập THPT: Tổng điểm trung bình chung 2 môn tương ứng của khối xét tuyển của 5 học kỳ: lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 11.0 điểm trở lên.
 
   - Thi tuyển: Thí sinh phải dự thi môn năng khiếu:
 
   Ngành Giáo dục Mầm Non thi môn  Năng khiếu (đọc, kể chuyện diễn cảm, hát) 
 
   Ngành Giáo dục Thể chất thi môn  Năng khiếu TDTT (hình thái, thể lực) 
 
   Thời gian sơ tuyển và thi tuyển môn năng khiếu: Dự kiến cuối tháng 7-2015, sau khi biết kết quả kỳ thi THPT quốc gia.
 
   5.2.3. Hồ sơ dự tuyển
 
     a. Hồ sơ 
 
- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đăng trên website của trường) 
 
- Bản sao có chứng thực các hồ sơ sau:
 
   + Học bạ THPT.
 
   + Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2015.
   +  Các giấy tờ ưu tiên theo quy chế tuyển sinh (nếu có).
 
Thí sinh có thể cùng lúc nộp để xét tuyển nhiều ngành. Trường hợp thí sinh có nguyện vọng xét tuyển cả đại học và cao đẳng thì phải nộp 2 hồ sơ riêng.
 
 b. Địa điểm, thời gian nộp hồ sơ
 
Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ:
 
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Bạc Liêu, số 178, đường Võ Thị Sáu, Phường 8, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Thời gian: sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia  (tháng 7-2015).
 
6. Quy trình và nguyên tắc xét tuyển
 
 6.1. Quy trình
 
   Trường Đại học Bạc Liêu xét tuyển nhiều đợt, đợt 1 thực hiện ngay sau khi có kết quả tốt nghiệp THPT quốc gia (dự kiến vào cuối tháng 7-2014). Nếu còn chỉ tiêu, trường tiếp tục tổ chức xét tuyển thêm các đợt  tiếp theo. Mỗi đợt cách nhau 20 ngày và kết thúc trước ngày 31-11-2015.
 
 6.2. Nguyên tắc xét tuyển
 
  - Kết quả xét tuyển dựa vào tổng điểm 3 môn (đã quy đổi) cộng  điểm ưu tiên tính từ cao xuống đến hết chỉ tiêu của từng ngành.
 
  - Chính sách ưu tiên: Trường thực hiện các chính sách ưu tiên được quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy     
 
 7. Lệ phí tuyển sinh
 
           Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 
Theo MINH ĐỨC (VTC)