Dịch bệnh Covid-19 lan khắp các châu lục

27/02/2020 - 14:38

Dịch bệnh Covid-19 đang lây lan mạnh trên thế giới, đến 48 quốc gia và vùng lãnh thổ, 5 châu lục

A A

Theo VOV