Điểm sáng trong công tác cải cách hành chính

17/07/2020 - 05:17

 - Để thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn huyện Phú Tân (An Giang), các địa phương, đơn vị tích cực xây dựng mô hình, sáng kiến về CCHC. Hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ, nhiều mô hình đã phát huy kết quả từ cách làm thiết thực, ghi nhận sự hài lòng và đồng tình của người dân.

A A

Cấp đổi chứng minh nhân dân cho người già, tàn tật và học sinh trong trường học

Tại xã Hiệp Xương, thời gian qua đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC trong dân, đồng thời đa dạng hình thức như: lồng ghép các buổi hội nghị, hội thi, hệ thống loa truyền thanh… nêu những mô hình, gương cán bộ, công chức thực hiện hiệu quả CCHC. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và bố trí đội ngũ cán bộ theo đúng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, nên công tác CCHC trên địa bàn xã ngày càng chuyển biến tích cực.

Quy trình giải quyết hồ sơ công việc được cụ thể hóa, phân công trách nhiệm rõ ràng, công khai, minh bạch, giúp chất lượng công việc từng bước được nâng lên, thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục được rút ngắn. Tại bộ phận “Một cửa”, đội ngũ cán bộ, công chức tổng hợp, ghi chép đầy đủ, đúng quy trình, thời gian giải quyết hồ sơ tiến hành nhanh chóng, có giấy hẹn cho công dân đến nhận kết quả; nộp các khoản phí, lệ phí được công khai, minh bạch.

Nhằm thúc đẩy công tác CCHC và hiện đại hóa nền hành chính công, UBND xã triển khai cho thanh niên tham gia mô hình “Hai hỗ trợ công dân” trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Theo đó, xã chỉ thu lệ phí theo quy định, không thu chi phí trả hồ sơ.

Người dân chỉ cần đến Ban Nhân dân ấp nơi cư trú để đăng ký thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 lĩnh vực trích lục hộ tịch và xác nhận tình trạng hôn nhân. Văn phòng Ban Nhân dân ấp tiếp nhận thông tin và đăng ký trên trang dịch vụ công trực tuyến tỉnh An Giang, UBND xã sẽ tiếp nhận và xử lý thủ tục được yêu cầu, sau khi hoàn chỉnh thì trả đến tận nhà cho người dân theo địa chỉ đã được cung cấp trước đó.

Từ đầu năm đến nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Hiệp Xương đã giải quyết 26 lĩnh vực với 136 TTHC. Trong tổng số 1.286 trường hợp đến giải quyết, trả kết quả đúng hạn 1.003 trường hợp, trả trước hạn 283 trường hợp. Riêng mô hình “Hai hỗ trợ công dân” tiếp nhận 126 hồ sơ mức độ 3 và đã trả kết quả tại nhà 120 hồ sơ.

Hoạt động cấp, đổi giấy chứng minh nhân dân do lực lượng Công an huyện Phú Tân thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, nhất là những người hoàn cảnh khó khăn, đau yếu, người tàn tật. Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp công an các xã, thị trấn tiến hành rà soát, thống kê, lập danh sách các trường hợp thuộc diện người già yếu, người khuyết tật. Sau đó, bố trí cán bộ, chiến sĩ đến tận nhà để hỗ trợ người dân làm thủ tục cấp, đổi giấy chứng minh nhân dân.

“Ngày thứ bảy tình nguyện, giải quyết TTHC cho nhân dân” là hoạt động được duy trì thường xuyên đã nhận được sự đồng tình, khen ngợi của người dân trên địa bàn. Riêng những trường hợp công dân đủ 14 tuổi trở lên chưa làm giấy chứng minh nhân dân và trường hợp được cấp chứng minh nhân dân đã hết thời hạn sử dụng từ 15 năm trở lên mà có sức khỏe và đi lại được thì công an bố trí làm tập trung tại trụ sở Công an xã, thị trấn theo tiêu chí nhanh gọn, thuận tiện và đúng quy định pháp luật.

Gần đây, Công an huyện còn vào trường học, làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân cho các em học sinh trường THCS, tạo điều kiện tối đa khi các em phải tập trung thời gian học trên lớp, khó sắp xếp thời gian đi làm thủ tục theo đợt hoặc đến trụ sở công an.

Từ đầu năm đến nay, riêng việc đến tận nhà cấp, đổi giấy chứng minh nhân dân, Công an huyện Phú Tân đã tiến hành cấp phát cho 46 trường hợp. Việc tổ chức cấp chứng minh nhân dân lưu động nhằm tạo điều kiện cho người dân tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại. Việc làm này càng ý nghĩa hơn với người già yếu, bệnh tật, điều kiện sức khỏe khó khăn đang cần có thủ tục này để được tham gia bảo hiểm y tế… và các chế độ chính sách tại địa phương.

MỸ HẠNH