Đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

07/09/2015 - 06:00
A A

(AGO) - Hỏi: Sau năm 1975, việc đo đạc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) thường theo tự khai và đo bằng phương pháp thủ công, 2 hộ liền ranh  đều có GCNQSDĐ, hiện nay, một bên đưa giấy tờ từ chế độ cũ chứng minh đất của mình nhiều hơn, yêu cầu đo đạc xác định lại diện tích theo giấy tờ cũ. Trường hợp này, pháp luật quy định như thế nào?

Lâm Hồng Hải (ấp An Thái, xã Hội An, Chợ Mới)

Trả lời: Theo quy định của pháp luật, người sử dụng đất có quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đo đạc, xác định lại diện tích đất thực tế đang sử dụng so với giấy tờ hiện có. Trường hợp qua đo đạc xác định có chênh lệch (thừa hoặc thiếu) thì sẽ được điều chỉnh, đính chính theo quy định của Luật Đất đai. Cụ thể, khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai 2013 quy định:

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp giấy chứng nhận của người đó;

b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

Đối với giấy tờ có liên quan đến việc sử dụng đất do chế độ cũ cấp trước đây là cơ sở để xem xét điều kiện cấp GCNQSDĐ (theo điểm e, khoản 1 Điều 100 của Luật Đất đai): Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất, trong đó có “Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất”.

          Trung tâm Tư vấn pháp luật  (Hội Luật gia An Giang)