Độ mặn giảm nhẹ

17/06/2015 - 06:00
A A

(AGO) - Đài Khí tượng thủy văn tỉnh An Giang cho biết, độ mặn vừa đo được tại các trạm trên địa bàn tỉnh như sau: Thoại Giang 3 (kênh Rạch Giá – Long Xuyên) 1,4‰ (g/l), Xã Diễu (kênh Xã Diễu) 1,5‰, Kiên Hảo (kênh Kiên Hảo) 1,5‰, Mỹ Hiệp Sơn (kênh Ba Thê) 1,4‰, Cây Gòn (kênh Tám Ngàn) 1,6‰, Phú Lâm (ngã tư kênh H7 – chữ U) 1,8‰, Vĩnh Cầu (kênh Ranh) 1,9‰, Vĩnh Điều (kênh Vĩnh Tế) 1,4‰. Nhìn chung, độ mặn một số tuyến kênh giảm nhẹ. Dự báo đến ngày 21-6, độ mặn trong các kênh, rạch vùng giáp ranh tỉnh Kiên Giang – An Giang và khu vực nội đồng tiếp tục giảm dần.

Từ đầu tháng 6, độ mặn tại hầu hết các trạm có khuynh hướng giảm so tháng 5 nhưng vẫn ở mức cao. Riêng tại trạm Vĩnh Cầu trên kênh Ranh, độ mặn đo được ngày 1-6 lên đến 4‰- mức cao nhất từ đầu mùa đến nay.

N.C