Lễ hội Halloween vào ngày bao nhiêu?

Lễ hội Halloween vào ngày bao nhiêu?