Đối tượng được miễn lệ phí đăng ký hộ tịch

19/10/2015 - 06:00
A A

(AGO) - Hỏi: Thương binh, con thương binh, hộ nghèo, hộ cận nghèo có được miễn lệ phí đăng ký hộ tịch không?

  Nguyễn Thanh Tùng (khóm Trà Sư, thị trấn Nhà Bàng, Tịnh Biên)

Trả lời:  Theo Luật Hộ tịch (có hiệu lực từ 1-1-2016), đăng ký hộ tịch là việc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các sự kiện hộ tịch của cá nhân, tạo cơ sở pháp lý để Nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, thực hiện quản lý về dân cư. Khi đăng ký hộ tịch cá nhân, phải nộp lệ phí  theo quy định.

Việc miễn lệ phí hộ tịch được quy định tại Điều 11, Luật Hộ tịch như sau:

1. Miễn lệ phí đăng ký hộ tịch trong những trường hợp sau:

a) Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật;

b) Đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, giám hộ, kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.

2. Cá nhân yêu cầu đăng ký sự kiện hộ tịch khác ngoài quy định tại khoản 1 Điều này, yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch phải nộp lệ phí.

Theo quy định trên, thương binh, con thương binh ( thuộc gia đình có công với cách mạng) và người thuộc hộ nghèo được miễn lệ phí đăng ký hộ tịch; người thuộc hộ cận nghèo chỉ được miễn lệ phí đăng ký hộ tịch khi đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, đăng ký giám hộ, đăng ký kết hôn ở trong nước .

Trung tâm Tư vấn pháp luật (Hội Luật gia An Giang)