Đồng chí Lê Hồng Khâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã hoàn thành tốt kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4

25/12/2012 - 17:42
A A

Phóng viên (P.V): Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa IX) đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình theoNghị quyết Trung ương 4, đồng chí cho biết hội nghị đã đánh giá như thế nào về công tác chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm của tập thể và cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ?

Phóng viên (P.V): Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa IX) đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình theoNghị quyết Trung ương 4, đồng chí cho biết hội nghị đã đánh giá như thế nào về công tác chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm của tập thể và cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ?

Đ/c Lê Hồng Khâm (L.H.K): Hội nghị đã đánh giá cao công tác chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Về công tác chuẩn bị: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo nghiêm túc, đồng bộ và có hiệu quả việc tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, qua đó đã tạo được nhận thức sâu sắc trong Đảng bộ về ý nghĩa, tầm quan trọng, tính cấp bách của 3 vấn đề mà Nghị quyết Trung ương 4 đã nêu. Việc thành lập Bộ phận Thường trực, Tổ giúp việc, cũng xây dựng dự thảo Báo cáo kiểm điểm tự phê bình tập thể và bản kiểm điểm của cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tổ chức lấy ý kiến góp ý theo quy định.

Về nội dung bản kiểm điểm: Đối với tập thể, dự thảo Báo cáo kiểm điểm tự phê bình của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy được chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng, với tinh thần tự phê bình và phê bình cao, bám sát 3 nội dung của Nghị quyết, gợi ý kiểm điểm của Trung ương, 3 vấn đề nổi cộm của tỉnh. Nội dung kiểm điểm tập trung nêu rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là những khuyết điểm, hạn chế mang tính chủ quan, kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ nhưng chậm được khắc phục. Các vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm đều được đặt ra, phân tích, mổ xẻ, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể và đề ra biện pháp để khắc phục. Báo cáo kiểm điểm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến chỉnh sửa nhiều lần trước khi đi vào kiểm điểm. Đối với cá nhân, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị bản kiểm điểm cá nhân bám sát theo 3 nội dung của Nghị quyết; trong đó phân tích, làm rõ trách nhiệm cá nhân liên quan đến những hạn chế, yếu kém của tập thể, của lĩnh vực, địa phương mình phụ trách và đề ra biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy căn cứ ý kiến góp ý của tập thể, cá nhân đối với bản thân để kiểm điểm, giải trình, làm rõ trách nhiệm cá nhân liên quan đến các khuyết điểm, hạn chế của tập thể và bản thân. Nhiều đồng chí đã viết bổ sung, sửa lại nhiều lần với tinh thần nghiêm túc, cầu thị.

Về tiến hành kiểm điểm: Với thái độ nghiêm túc, cầu thị, thể hiện tinh thần đồng chí, trách nhiệm, chân thành, thẳng thắn vì sự nghiệp chung, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã hoàn thành tốt việc kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), đảm bảo yêu cầu, được Đoàn công tác của Trung ương đánh giá cao. Trong kiểm điểm, tập thể kiểm điểm trước, cá nhân kiểm điểm sau. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy điều hành thảo luận và kết luận vấn đề thẳng thắn, dân chủ, đúng nguyên tắc, có gợi mở, hướng vào những nội dung trọng tâm cần thảo luận và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Không khí thảo luận thẳng thắn, góp ý dân chủ, đoàn kết, chân thành, giữ đúng nguyên tắc Đảng, có tình thương yêu đồng chí, có lý, có tình. Khi kiểm điểm cá nhân, tất cả các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều phát biểu góp ý cho đồng chí mình, nhiều đồng chí phát biểu nhiều lần, có trao đổi qua lại trong cùng một vấn đề để làm rõ trách nhiệm. Thái độ tiếp thu chân thành, cầu thị.

Qua kiểm điểm đã làm rõ hơn, sâu hơn ưu điểm, khuyết điểm và hạn chế của tập thể và các cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên một số vấn đề quan trọng, cấp bách về xây dựng Đảng. Trong quá trình kiểm điểm, có những vụ việc kết luận được thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định ngay; có những việc cần phải có thời gian để kiểm tra, xác minh thì giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm rõ. Những vụ việc trước đây đã có kết luận nay không có tình tiết mới thì không xem xét lại.

 

Ngay trong quá trình chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực sự cầu thị, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý, chỉ đạo khắc phục một số khuyết điểm đã rõ, không chờ tới khi kết thúc kiểm điểm. Cụ thể: Rà soát, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy; đổi mới, nội dung phương thức tuyên truyền; ban hành chỉ thị chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong công tác quán triệt chủ trương của Đảng; giao cho Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức kiểm điểm và chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan làm rõ những sai phạm, khuyết điểm trong giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo của công dân, sai phạm trong quản lý đất bãi bồi, các khu dân cư trái pháp luật trên địa bàn TP. Long Xuyên, hiệu quả đầu tư…

P.V: Những kết quả chủ yếu của việc kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ?

Đ/c L.H.K: Việc kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ đã đạt được những kết quả chủ yếu là:

Trước hết về nhận thức: Tập thể và từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thức sâu sắc hơn về sự cần thiết, tính đúng đắn, kịp thời của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); ý nghĩa tầm quan trọng đặc biệt của đợt sinh hoạt chính trị tự phê bình và phê bình lần này. Do đó, trong chỉ đạo tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có vận dụng, đổi mới cách làm cụ thể, là: Xây dựng Báo cáo kiểm điểm tự phê bình của tập thể và bản kiểm điểm cá nhân trước khi gửi lấy ý kiến góp ý là hoàn toàn đúng và được sự đồng tình cao trong cán bộ, đảng viên.

Thứ hai, những ưu điểm, khuyết điểm chính qua kiểm điểm. Về ưu điểm: Tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thường xuyên rèn luyện, giữ gìn đạo đức, lối sống gương mẫu; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng trong cán bộ, đảng viên. Cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy không có suy thoái về tư tưởng chính trị. Công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, khách quan, công khai và dân chủ. Phương thức lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đúng nguyên tắc, đúng thẩm quyền; không có tình trạng bao biện làm thay hay buông lỏng lãnh đạo. Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiên quyết chỉ đạo xử lý, giải quyết dứt điểm những sai sót, khuyết điểm nổi cộm, những vụ việc tham nhũng, tiêu cực kéo dài mà dư luận quan tâm, bức xúc, như: Sai phạm trong quản lý đất đai trên địa bàn TP. Long Xuyên; công tác quản lý, sử dụng đất bãi bồi trên địa bàn tỉnh; giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo của công dân...

Về hạn chế, khuyết điểm: Ban Thường vụ Tỉnh ủy có trách nhiệm về những hạn chế, yếu kém trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng bộ trong thời gian qua, biểu hiện chủ yếu là nội dung, phương thức giáo dục, tuyên truyền chậm đổi mới, chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn; còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống (học tập nghị quyết của Đảng chưa nghiêm túc; có thái độ thờ ơ, vô cảm, thiếu tinh thần trách nhiệm, chưa tự giác tu dưỡng, rèn luyện, tham nhũng, lãng phí). Việc triển khai quy hoạch cán bộ còn chậm, chưa chú trọng đúng mức đến công tác quy hoạch cán bộ ở các đơn vị ngành tỉnh, dẫn đến không đồng bộ và thiếu chủ động trong công tác bố trí cán bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu; quản lý, đánh giá cán bộ sau đào tạo còn nhiều hạn chế; luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm có một số trường hợp chưa đúng quy hoạch; nhận xét, đánh giá cán bộ trước, sau khi điều động, luân chuyển, bổ nhiệm có lúc chưa chặt chẽ, còn tình trạng nể nang. Nhiều trường hợp còn biểu hiện lựa chọn vị trí công tác. Trách nhiệm người đứng đầu đôi lúc chưa rõ, chưa cụ thể. Quyền hạn và trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu chưa được phát huy đúng mức, nhất là trong công tác lựa chọn, bố trí cán bộ hoặc khi cấp dưới có khuyết điểm. Chậm cụ thể hóa quy định về những vấn đề cấp thẩm quyền cho ý kiến đối với lĩnh vực kinh tế - xã hội nên gây khó khăn, lúng túng trong quá trình lãnh đạo, điều hành. Tình trạng bao biện, làm thay giữa Đảng và chính quyền cấp huyện, cơ sở còn khá phổ biến.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận trách nhiệm trước Đảng bộ về những yếu kém trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn TP. Long Xuyên; chậm phát hiện, xử lý kịp thời, để kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ, gây hậu quả nghiêm trọng, để cho nhiều cán bộ sai phạm nghiêm trọng, bị khởi tố... gây bức xúc dư luận xã hội, làm mất uy tín của Đảng bộ đối với Trung ương và nhân dân. Chưa thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và huyện rà soát, kiểm tra công tác quy hoạch, quản lý và triển khai thực hiện quy hoạch về đất đai, phát triển đô thị. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo còn nhiều hạn chế, yếu kém, gây phiền hà trong nội bộ và nhân dân. Việc xử lý kỷ luật, giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng đối với một số trường hợp cụ thể còn kéo dài, chậm trễ, thậm chí có sai sót về quy trình, thủ tục, nghiệp vụ chuyên môn, để Trung ương nhắc nhở.

P.V: Trách nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng như Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước những hạn chế yếu kém nêu trên?

Đ/c L.H.K: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã biểu quyết nhận trách nhiệm cùng với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận trách nhiệm trước Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về những yếu kém trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn TP. Long Xuyên.

P.V: Từ những hạn chế yếu kém nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp gì thực hiện trong thời gian tới ?

Đ/c L.H.K: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện trong thời gian tới, là:

Thứ nhất, từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo chủ chốt các cấp luôn thực sự đoàn kết, đặt lợi ích của Đảng lên trên lợi ích cá nhân, hết lòng, hết sức vì Đảng, vì dân; thực sự làm gương cho cấp dưới; giáo dục gia đình, người thân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Thực hành tự phê bình, phê bình thẳng thắn, thương yêu đồng chí, khắc phục ngay tình trạng nể nang, né tránh. Gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tăng cường giám sát, nhắc nhở nhau để sớm phát hiện, ngăn ngừa, xử lý những biểu hiện vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

Thứ hai, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các cơ quan có liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ đề ra các giải pháp khả thi các vấn đề mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, bảo đảm khách quan, nghiêm túc, kết luận rõ ràng và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thứ ba, sau khi chỉ đạo sơ kết ở cấp huyện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có hướng dẫn chỉ đạo việc tự phê bình và phê bình một cách chặt chẽ và nghiêm túc ở cấp cơ sở, đề phòng khuynh hướng làm qua loa, chiếu lệ.

Thứ tư, chỉ đạo thực hiện ngay một số việc đã được quy định trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và đã kết luận qua kiểm điểm, đặc biệt là chuẩn bị các đề án, các cơ chế, chính sách để trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định, tạo chuyển biến ngay trong quá trình kiểm điểm này.

Thứ năm, xây dựng kế hoạch thường kỳ gặp gỡ, tiếp xúc với các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí để lắng nghe các ý kiến góp ý và thông tin kịp thời tình hình thời sự chính trị.

Thứ sáu, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời nhắc nhở xử lý cán bộ, đảng viên thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm và xử lý nghiêm khắc những đảng viên vi phạm. Đặc biệt, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, theo hướng đi sâu vào vấn đề chính trị hiện nay, bảo vệ bí mật quốc gia, bảo vệ cán bộ, bảo vệ Đảng.

P.V: Thưa đồng chí, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã kết luận như thế nào về kết quả kiểm điểm tập thể và cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy?

Đ/c L.H.K: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã kết luận việc thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Ban Thường vụ và cá nhân các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cơ bản đạt yêu cầu.

P.V:  Xin cảm ơn đồng chí!

 

LÂM VĂN GIÀU (Thực hiện)