Giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử tại các địa phương

14/03/2016 - 11:00
A A

(AGO) - Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh vừa làm việc với Ủy ban Bầu cử TP. Long Xuyên về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2016 – 2021). Theo đó, TP. Long Xuyên đã triển khai công tác bầu cử tập trung và nghiêm túc; công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND được UBMTTQVN thành phố, phường, xã tổ chức chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng Luật và đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu thành phần… TP. Long Xuyên có 11 đơn vị bầu cử, với 40 đại biểu được bầu.

*Công tác triển khai bầu cử (BC) tại huyện Chợ Mới được tiến hành nghiêm túc, đúng lịch trình. Huyện đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thống nhất cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu HĐND. Đồng thời, công bố đơn vị BC, danh sách các đơn vị BC, số lượng đại biểu được bầu, thành lập 19 Ủy ban BC các cấp, đang lập danh sách cử tri.

*Việc chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã (nhiệm kỳ 2016 -2021) đã được Ủy ban Bầu cử (UBBC) huyện Thoại Sơn thực hiện đúng lịch trình. Đoàn giám sát HĐND tỉnh đề nghị, UBBC huyện làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bầu cử; phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử, ứng cử viên; bảo đảm an ninh- trật tự trong suốt thời gian diễn ra bầu cử…

*Đến thời điểm này, huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Phú đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ I để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã. Địa phương đang tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và các nội dung có liên quan đến công tác bầu cử trên hệ thống truyền thanh của huyện.

G.K-N.R-H.C-M.L