13 thí sinh bị đình chỉ trong ngày thi đầu tiên

13 thí sinh bị đình chỉ trong ngày thi đầu tiên