Hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

27/12/2017 - 01:15

 - Việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) trên địa bàn tỉnh bước đầu đạt kết quả tốt; thể hiện quyết tâm thực hiện cải cách TTHC cho người dân, doanh nghiệp (DN) tránh phiền hà, tốn kém.

A A

Đến nay, trên địa bàn huyện An Phú, UBND huyện đang trang bị hệ thống phần mềm VIC đến các cơ quan hành chính và UBND các xã, thị trấn nhằm đảm bảo việc trao đổi thông tin nhanh chóng, thuận lợi. Cùng với đó, Cổng thông tin điện tử của huyện đã được khai thác sử dụng, góp phần hiện đại hóa nền hành chính ở địa phương.

Đối với việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI, huyện đã và đang thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân, DN để tham gia nhiều hơn đối với dịch vụ này.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Quyết định 45 của Thủ tướng Chính phủHội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Quyết định 45 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 6-6-2017, UBND tỉnh An Giang tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ. Đồng thời, UBND tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu ban hành Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 25-7-2017 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 1163/UBND-KGVX ngày 10-7-2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Hải cho biết: Sở đã xây dựng, chuyển đổi công nghệ và tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan, đơn vị lên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ http://motcua.angiang.gov.vn và đã tích hợp tất cả dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2, 3 và 4. Đồng thời, triển khai trục kết nối liên thông để tích hợp các cơ sở dữ liệu, phần mềm chuyên ngành của các đơn vị để việc tiếp nhận hồ sơ chỉ thực hiện duy nhất trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Bưu điện tỉnh đã khai trương điểm tiếp nhận hồ sơ tại 11 điểm Bưu điện Văn hóa của 11 huyện, thị xã, thành phố (thời gian tới sẽ triển khai mở rộng điểm tiếp nhận tại các Bưu điện Văn hóa xã còn lại).

Sở Giao thông - Vận tải giải quyết hồ sơ, TTHC cho người dân

Sở Giao thông - Vận tải giải quyết hồ sơ, TTHC cho người dân

Các sở, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố đã ký hợp tác Bưu điện tỉnh triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI. Theo đó, công chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hướng dẫn nhân viên bưu điện tiếp nhận các hồ sơ TTHC cơ bản và phát sinh số lượng hồ sơ nhiều.

Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh và cán bộ, nhân viên phụ trách tiếp nhận hồ sơ của Bưu điện tỉnh đều được tập huấn sử dụng phần mềm Cổng dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, Bưu điện huyện, thị xã, thành phố còn cử nhân viên đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện để hướng dẫn, tư vấn người dân, DN trong thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả bằng dịch vụ BCCI.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh tiếp nhận 3.781 hồ sơ; trả 15.104 kết quả giải quyết TTHC đến tận địa chỉ người dân. Đồng thời, vừa thực hiện tiếp nhận hồ sơ và kết quả giải quyết 9.633 TTHC đến tận địa chỉ người dân.

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Quyết định 45 của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo UBND 63 tỉnh, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về chủ trương của Chính phủ trong công tác cải cách TTHC thông qua việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI để tạo điều kiện thuận lợi và giảm chi phí cho tổ chức, cá nhân, DN.

Cùng với đó, đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính, xử lý hồ sơ công việc hành chính trên môi trường mạng; triển khai rộng rãi cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến để cung ứng dịch vụ. Phó Thủ tướng lưu ý, ngành bưu điện phải hoạt động hết sức trách nhiệm để thực sự là cánh tay nối dài, là đại diện của chính quyền trong việc giúp người dân (nhất là bà con ở vùng sâu, vùng xa) tiếp cận dịch vụ an toàn, nhanh chóng và hiệu quả.

Thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục đẩy mạnh và duy trì công tác tuyên truyền việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, đồng thời tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, tích hợp việc trả phí, lệ phí (nếu có) trực tuyến. Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành “Quy chế quản lý và vận hành Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh An Giang” kết hợp triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg. 

 

HỮU HUYNH

 

Liên kết hữu ích