Hội thảo khoa học “Chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã”

29/10/2020 - 19:16

 - Chiều 29-10, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức hội thảo khoa học “Chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã”.

A A

Các đại biểu tham dự hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi, góp ý  một số vấn đề, như: sự phù hợp của chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã; những ưu điểm, kết quả đạt được của chương trình, nội dung về mặt lý luận lẫn thực tiễn; tính hợp lý trong kết cấu, nội dung trình bày của các chuyên đề; những hạn chế, thiếu sót về hình thức, nội dung các chuyên đề…

Qua đó, giúp trường tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng Bí thư Đảng ủy, đồng thời là Chủ tịch UBND xã, để sớm đưa vào giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức…

L.H