Huy động mọi nguồn lực xây dựng TP. Long Xuyên văn minh, hiện đại

29/06/2015 - 06:00
A A

(AGO) - Trong 3 ngày 28, 29 và 30- 6, Đảng bộ TP. Long Xuyên tiến hành Đại hội đại biểu lần XI (nhiệm kỳ 2015- 2020). Hôm nay (29- 6), đại hội bước vào phiên chính thức. Dịp này, phóng viên (P.V) Báo An Giang đã trao đổi với đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Long Xuyên về những thành tựu, kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2010- 2015 và mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2015- 2020.

>>> Tâm tư và kỳ vọng

t1b.jpg

PV: Thưa đồng chí, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần X, Long Xuyên đã đạt được những thành tựu gì?

Đ/c Trần Thị Thanh Hương (T.T.T.H): Nhiệm kỳ qua, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ và quân - dân Long Xuyên đã chung sức, chung lòng đạt được nhiều thành tựu khá toàn diện. Cụ thể, kinh tế thành phố tiếp tục phát triển và liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức khá, bình quân 10,31%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng (thương mại- dịch vụ chiếm 79,67%, công nghiệp - xây dựng 18,33% và nông nghiệp 2%); thu nhập bình quân đầu người đạt 96,8 triệu đồng. Đô thị thành phố được quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng theo hướng hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II và hướng đến tiêu chí đô thị loại I; nhiều dự án công trình trọng điểm được triển khai và đưa vào sử dụng…

Lĩnh vực văn hóa- xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, là một trong các đơn vị dẫn đầu của tỉnh về chất lượng giáo dục; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm và nâng chất; công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực lao động, việc làm, đào tạo nghề chuyển biến tích cực; việc thực hiện các chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, công tác cải cách thủ tục hành chính có nhiều tiến bộ… Lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hoạt động của hệ thống chính trị được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới…

Công tác phát triển Đảng luôn vượt chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng tập trung ở địa bàn dân cư, trong các đoàn thể và trường học. Nhiệm kỳ qua, đã phát triển 1.192 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ lên 6.169 đảng viên (tăng 1.715 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ). Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã đạt kết quả khá tốt. Hoạt động của cấp ủy được đảm bảo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, các vấn đề quan trọng đều được thảo luận và quyết định theo hướng tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng…

P.V: Những nguyên nhân chủ yếu tạo nên kết quả trên, thưa đồng chí ?

Đ/c T.T.T.H:  Đó là nhờ sự quan tâm lãnh- chỉ đạo của tỉnh và hỗ trợ của các sở, ngành; kịp thời triển khai các chủ trương, chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất - kinh doanh nên đã huy động được các nguồn lực tham gia phát triển kinh tế địa phương. Mặt khác, do Long Xuyên vừa là trung tâm chính trị và kinh tế của tỉnh, vừa là trung tâm thương mại nên tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao. Nhiều công trình, dự án lớn của tỉnh trên địa bàn đã được tập trung đưa vào sử dụng, góp phần phát triển kinh tế và tạo chuyển biến tích cực về mặt xã hội. Đặc biệt, Đảng bộ luôn phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất nội bộ Đảng và sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đề ra nhiều chủ trương, chính sách phù hợp, tạo được nhiều nguồn lực cho sự phát triển của thành phố. Công tác lãnh- chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền ngày càng được nâng cao... Qua đó, góp phần nâng cao năng lực sản xuất - kinh doanh và sức cạnh tranh của kinh tế thành phố; nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành của các ngành, các cấp trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đề ra.

P.V: Thưa đồng chí, Đảng bộ TP. Long Xuyên xác định những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm gì để đưa kinh tế - xã hội ngày càng phát triển ?

Đ/c T.T.T.H: Nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ TP. Long Xuyên xác định mục tiêu: “Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và hiệu quả quản lý của Nhà nước; phát huy dân chủ, khai thác lợi thế và các nguồn lực, nhất là nguồn lực của xã hội, tập trung phát triển thương mại- dịch vụ và công nghiệp, tạo mọi điều kiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân”. Để thực hiện được mục tiêu, Đại hội Đảng bộ TP. Long Xuyên nhiệm kỳ 2015- 2020 đề ra 9 chỉ tiêu và 12 nhiệm vụ, giải pháp, trong đó xác định 3 khâu đột phá, gồm: Tập trung thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ theo pháp luật. Tích cực cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút các nguồn lực để phát triển hạ tầng kỹ thuật và xã hội mang tính đồng bộ. Đa dạng hóa các loại hình sản xuất - kinh doanh, ứng dụng công nghệ cao để tăng tính cạnh tranh nhằm phát triển kinh tế bền vững.

Song song đó, Đảng bộ thành phố tập trung lãnh-chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, như: Tập trung phát triển kinh tế theo hướng đa dạng hóa ngành nghề, khai thác tiềm năng và lợi thế về thương mại, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ tạo đòn bẩy phát triển kinh tế; tăng cường ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, góp phần tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Tập trung cải cách thủ tục hành chính, chú trọng nâng cao năng lực và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ. Xây dựng thành phố Long Xuyên đến năm 2020 đạt đô thị loại I trực thuộc tỉnh… Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Thành ủy đối với hoạt động của hệ thống chính trị các cấp. Tạo mọi điều kiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân thành phố, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; chung tay, góp sức xây dựng quê hương Bác Tôn ngày càng giàu đẹp.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

THU THẢO (thực hiện)