Ủy ban châu Âu phê duyệt thuốc điều trị COVID-19 của Pfizer

Ủy ban châu Âu phê duyệt thuốc điều trị COVID-19 của Pfizer