Khởi kiện vụ án dân sự

04/09/2012 - 18:55
A A

Hỏi: Tôi có cho một số người mượn tiền từ năm 2010, sau đó có người trả được một số, có người không trả, trong trường hợp này tôi có thể kiện đòi nợ được không ?

Hỏi: Tôi có cho một số người mượn tiền từ năm 2010, sau đó có người trả được một số, có người không trả, trong trường hợp này tôi có thể kiện đòi nợ được không ?

                                                           Huỳnh Văn Phong

                                   (Ấp Long Thành, xã Long An, TX Tân Châu)

Trả lời: Theo Điều 161, Điều 164 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004, cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án (sau đây gọi chung là người khởi kiện) tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Hình thức, nội dung đơn khởi kiện

1. Cá nhân, cơ quan, tổ chức khởi kiện phải làm đơn khởi kiện.

2. Đơn khởi kiện phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;

b) Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện;

c) Tên, địa chỉ của người khởi kiện;

d) Tên, địa chỉ của người có quyền và lợi ích được bảo vệ, nếu có;

đ) Tên, địa chỉ của người bị kiện;

e) Tên, địa chỉ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nếu có;

g) Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

h) Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng, nếu có;

i) Tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện là có căn cứ và hợp pháp;

k) Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án;

l) Người khởi kiện là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ; nếu cơ quan, tổ chức khởi kiện thì đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn.

Theo quy định trên, nếu có căn cứ xác định nợ và còn thời hiệu khởi kiện thì ông có quyền nộp đơn kiện đòi số nợ còn thiếu .

                                          Luật gia Phan Ngọc Minh

                              (Giám đốc Trung tâm TGPLNN An Giang )