Vàng tiến sát mốc 51 triệu đồng mỗi lượng, các cửa hàng nhỏ lẻ đìu hiu

Vàng tiến sát mốc 51 triệu đồng mỗi lượng, các cửa hàng nhỏ lẻ đìu hiu