Aqua Melody tạo nên cơn sốt lớn tại sự kiện công bố

Aqua Melody tạo nên cơn sốt lớn tại sự kiện công bố