Bộ Công Thương kiến nghị cho xuất khẩu gạo, nhưng có kiểm soát

Bộ Công Thương kiến nghị cho xuất khẩu gạo, nhưng có kiểm soát