Xuất khẩu tôm dự kiến đạt 3,6 tỷ USD trong năm 2020

Xuất khẩu tôm dự kiến đạt 3,6 tỷ USD trong năm 2020