Giá vàng thế giới thiếu khởi sắc trong tuần giao dịch vừa qua

Giá vàng thế giới thiếu khởi sắc trong tuần giao dịch vừa qua