Giá xăng dầu tiếp tục một đợt giảm mạnh trong tuần tới

Giá xăng dầu tiếp tục một đợt giảm mạnh trong tuần tới