PNJ triển khai Chương trình "Tâm trao điều hay - Đón chào duyên may"

PNJ triển khai Chương trình "Tâm trao điều hay - Đón chào duyên may"