Nam Á Bank nhận giải thưởng "Ngân hàng tiêu biểu về Tín dụng xanh" năm 2019

Nam Á Bank nhận giải thưởng "Ngân hàng tiêu biểu về Tín dụng xanh" năm 2019