Giá vàng hôm nay 6-12, thấp thỏm chờ đợi, tăng giá đón đầu

Giá vàng hôm nay 6-12, thấp thỏm chờ đợi, tăng giá đón đầu