Giá vàng hôm nay 30-5: Ngưng chờ diễn biến mới

Giá vàng hôm nay 30-5: Ngưng chờ diễn biến mới