Sáng 18-9, tỷ giá trung tâm tăng 3 đồng

Sáng 18-9, tỷ giá trung tâm tăng 3 đồng