Ra mắt Honda Airblade thế hệ mới, giá từ 41,2 triệu đồng

Ra mắt Honda Airblade thế hệ mới, giá từ 41,2 triệu đồng